Spring over hovedmenu

NYHED / 19-04-2022

Ekstra orlov til trillingefamilier

Orlovsvilkårene for trillingefamilier forbedres med nyt forslag

Det er blevet besluttet at forbedre orlovsvilkårene for trillingefamilier. Det er et nyt initiativ, der er kommet i forlængelse af indførelsen af reglerne om ligedeling af orlov mellem forældre, der blev vedtaget den 3. marts 2022.

Forbedringen af orlovsvilkårene for trillingefamilier betyder, at der med forslaget indføres en ret til 26 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.  

Forældrene kan selv fordele den ekstra orlov. Formålet er at sikre, at forældrene har mulighed for at holde en større del af orloven sammen uden, at det betyder, at orlovsperioden med dagpengeret udløber tidligt.

Orlovsvilkårene for trillingefamilier er et selvstændigt initiativ, men vil indgå i lovforslaget om gennemførelse af den resterende del af orlovsdirektivet, der forventes fremsat i Folketinget den 26. april 2022.

Kontakt

Pressevagt

51232830