Spring over hovedmenu

NYHED / 19-04-2022

Evaluering viser, at dagpengesystemet er blevet mere trygt og fleksibelt

Mange har haft mulighed for at forlænge dagpengeperioden, og markant færre opbruger deres ret til dagpenge. Det har gjort dagpengesystemet mere fleksibelt og trygt. Det viser evalueringen af Aftale om et tryggere dagpengesystem, som trådte i kraft i 2017.

Markant færre dagpengemodtagere opbruger dagpengeretten efter reformen ift. før reformen. Omkring 80 pct. forlænger deres dagpengeperiode efter opbrug af deres 2-årige ordinære dagpengeperiode. Dette er en mulighed, fordi reformen gjorde det muligt at forlænge dagpengeperioden i op til ét år, hvis man har arbejdet i løbet af dagpengeperioden. Dertil er den gennemsnitlige dagpengesats samlet set steget, og dagpengemodtagere arbejder mere i løbet af dagpengeperioden.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en evaluering af Aftale om et tryggere dagpengesystem, som har undersøgt udviklingen på dagpengeområdet i perioden før og efter aftalen trådte i kraft. Udviklingen i nogle nøgletal kan dog også skyldes fx udviklingen i konjunkturerne. 

Reformen blev indgået af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, mens Radikale Venstre også stemte for en justering af dagpengesystemet. Justeringerne kom på baggrund af anbefalinger fra Dagpengekommissionen i 2015.

Aftalen skulle bidrage til at skabe et tryggere, mere fleksibelt og moderne dagpengesystem, hvor færre opbruger retten til dagpenge, og hvor det bedre kan betale sig for en dagpengemodtager at finde beskæftigelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er glad for, at vi fik lavet en reform, som har været med til at styrke vores dagpengesystem. Der er ingen tvivl om, at især den fleksible forlængelsesmulighed og det timebaserede forbrug har givet en større tryghed for dagpengemodtagerne.

- Evalueringen ændrer dog ikke på, at der er andre steder i dagpengesystemet, hvor balancerne er blevet skæve. Derfor har vi indgået en aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi. Her forhøjer vi satsen for personer, der har arbejdet og bidraget til dagpengesystemet i flere år. Det skal være med til at fremtidssikre dagpengesystemet.

Kontakt

Pressevagt

51232830