Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2022

Lovforslag om afskaffelse af modregning i social pension skal nu behandles i Folketinget

Beskæftigelsesministeren fremsætter i dag et lovforslag, som skal gøre det muligt for folke-, senior- og førtidspensionister at modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst. Det skønnes at gavne 100.000 borgere.

Med reformaftalen ’Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked’ blev regeringen tidligere på året enig med et flertal af Folketingets partier om at afskaffe modregning i folke-, førtids- og seniorpension som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. I forlængelse heraf fremsætter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i dag et lovforslag, der udmønter denne del af aftalen.

Lovforslaget førstebehandles i begyndelsen af maj, og vil få virkning fra og med den 1. januar 2023. Det forventes, at potentielt ca. 100.000 pensionister med lovforslaget ikke længere vil opleve at blive modregnet i deres folke-, senior- eller førtidspension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder. Ændringen vurderes samtidig at medføre en stigning i arbejdsudbuddet svarende til ca. 1.650 fuldtidspersoner.

Lovforslaget indeholder også en mindre ændring i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke er en del af aftalen. Ændringen betyder, at borgere, som inden for 6 uger overgår til seniorpension eller tidlig pension, bliver omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats, hvilket indebærer, at de som udgangspunkt ikke er har pligt til at være aktivt jobsøgende eller deltage i samtaler. Ændringen træder i kraft 1. juli 2022.

Med reformaftalen blev det samtidig besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Der arbejdes lige nu på at udmønte denne del af aftalen i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er rigtig glad os stolt over, at vi nu er klar til at tage endnu et skridt mod at ændre modregningsreglerne. Det kommer cirka 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil få reduceret deres pension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

- Med forslaget giver vi nu seniorer i hele Danmark bedre vilkår for fortsat at bidrage på arbejdsmarkedet. Det er sund fornuft, at man ikke skal straffes økonomisk for, at ens ægtefælle eller samler arbejder. Og ikke mindst giver det rigtig god mening i den nuværende situation, hvor virksomhederne råber på flere hænder.

Kontakt

Pressevagt

51232830