Spring over hovedmenu

NYHED / 01-04-2022

Ny undersøgelse belyser betydningen af basale færdigheder for faglærte og ufaglærtes beskæftigelse

Ny analyse fra VIVE viser at voksnes basale færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT har betydning for deres beskæftigelsessituation, løn og jobsøgningsadfærd.

I en netop offentliggjort analyse har VIVE undersøgt, hvilken betydning basale færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT har for faglærte og ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet og løn.

I de seneste årtier har der på arbejdsmarkedet været en tendens i retning af, at den teknologiske udvikling har reduceret efterspørgslen efter visse typer arbejdskraft, som relativt let kan automatiseres. Historisk har udviklingen især påvirket faglærte og ufaglærte, som i nogle tilfælde tilmed har måttet se deres arbejdsfunktioner forsvinde helt.

Mens udviklingen på den ene side har erstattet arbejdstagere med rutineprægede arbejdsopgaver, er der på den anden side også opstået nye muligheder for arbejdstagere med højere niveauer af færdigheder. I forlængelse heraf finder VIVE, at et minimum af færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT har relativt stor betydning for faglærte og ufaglærtes fremtidige arbejdsmarkedstilknytning.

Videre har VIVE undersøgt, hvordan personer med relativt gode basale færdigheder bedst undgår det pres, som den teknologiske udvikling m.v. lægger på deres arbejdsfunktioner. Her finder VIVE, at relativt gode basale færdigheder gør lønmodtagere i stand til at påtage sig de arbejdsfunktioner, som er under forandring grundet den teknologiske udvikling.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det kan være en stor udfordring for den enkelte at løse sine opgaver på arbejdspladsen, hvis man har svært ved at læse, skrive eller regne. Derfor er regeringen stærkt optaget af at investere i uddannelse. Styrkede færdigheder kommer alle til gavn. Den enkelte vil typisk både opleve lønstigning og større jobsikkerhed. Og for samfundet vil der være både øget produktivitet og velstand.

- Gode læse-, skrive- og regnefærdigheder er første skridt på vejen til at tage et kursus eller en uddannelse, der i sidste ende baner vejen for job. Sammen med aftalepartierne bag finanslovsaftalen fra december 2020 afsatte regeringen derfor en pulje på 50 mio. kr., der skal styrke basale kompetencer for både ledige og beskæftigede.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen 'Basale færdigheders betydning for beskæftigelse’ er gennemført af VIVE på opdrag af Beskæftigelsesministeriet. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af spørgeskema- og registerdata fra perioden 2011 - 2019, der er repræsentative for den danske befolkning, og som indeholder oplysninger om basale færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT, arbejdstimer, løn og jobsøgningsadfærd.

Læs undersøgelsen (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830