Spring over hovedmenu

NYHED / 25-04-2022

Udvalg kommer med anbefalinger til forbedringer af AMO-systemet

Det midlertidige AMO-udvalg er nu klar med anbefalinger til forbedringer af AMO-systemet. Anbefalingerne tager sigte på at skabe større klarhed om regler og roller i arbejdsmiljøorganisationen og det systematiske arbejdsmiljøarbejde.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget indgik regeringen i april 2019 en aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Her blev forligspartierne enige om at nedsætte et midlertidigt AMO-udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet. Udvalget fik i den sammenhæng til opgave at drøfte potentialet for et forbedret AMO-system.

Det midlertidige AMO-udvalg er nu klar med sine anbefalinger til et forbedret AMO-system. Anbefalingerne sigter blandt andet mod at skabe øget klarhed om roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen samt at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter, der i dag ikke er beskyttet mod afskedigelse i en overenskomst, bliver beskyttet mod afskedigelse.

Ud over at skabe mere klarhed om reglerne skal anbefalingerne samtidig danne grundlag for en ny samlet bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde. Det vil være en ændring i forhold til i dag, hvor reglerne er spredt på flere forskellige bekendtgørelser.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er helt afgørende, at vi hjælper virksomhederne med at skabe de bedste forudsætninger for at sikre et godt arbejdsmiljø. Derfor er jeg også glad for, at anbefalingerne til forbedringer af AMO-systemet peger på, hvordan vi kan gøre det nemmere for virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer at samarbejde om at skabe et bedre arbejdsmiljø.

- Jeg glæder mig samtidig over, at der med anbefalingerne lægges op til i alle tilfælde at sikre arbejdsmiljørepræsentanterne på landets arbejdspladser en beskyttelse mod afskedigelse. Dem har vi nemlig en stor og vigtig opgave i at passe på, for de løfter en kæmpestor opgave ude på arbejdspladserne, når det kommer til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Kontakt

Pressevagt

51232830