Spring over hovedmenu

NYHED / 02-05-2022

Midtvejsevaluering af a-kasseforsøg

En foreløbig evaluering af a-kasseforsøget viser forskellige resultater. For 3F er der lidt flere der er kommet i beskæftigelse ved at lade a-kassen stå for at hjælpe dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse i begyndelsen af ledighedsperioden. For øvrige a-kasser kan der ikke konstateres en forskel mellem a-kasser og jobcentre.

Siden 1. januar 2020 har ni a-kasser deltaget i et forsøg, hvor a-kassen har ansvaret for kontakten til den enkelte dagpengemodtager i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Forsøget er en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, og nu ligger en midtvejsevaluering klar.

De foreløbige resultater viser, at der er positive effekter i 3F, der udgør halvdelen af de ledige i evalueringen, mens der ikke kan måles signifikante beskæftigelseseffekter blandt fem andre a-kasser. Der har ikke været mulighed for at lave effektevaluering i de tre a-kasser, der deltager i hele landet, fordi der ikke er en oplagt sammenligningsgruppe.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg synes, det er nogle interessante tal, som vi kan læse i midtvejsevalueringen. Hele indsatsen for at hjælpe nyledige tilbage i arbejde er utrolig vigtig. Det handler om at undgå, at borgere hænger fast i langtidsledighed. Derfor vil jeg også tage resultaterne fra midtvejsevalueringen med i de kommende forhandlinger om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt

Pressevagt

51232830