Spring over hovedmenu

NYHED / 11-05-2022

Ministeren går en travl uge i møde i Folketinget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal i denne uge deltage i behandlingen af et lovforslag om det midlertidige børnetilskud samt tre beslutningsforslag om ligelønscertificering, et handicappolitisk årsmøde og ATP-loven. Ministeren skal desuden i to samråd om dødelige arbejdsulykker og ressourceforløb og besvare et mundtligt § 20-spørgsmål om ukrainske flygtninge.

Onsdag den 11. maj er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kaldt i samråd af Beskæftigelsesudvalget. Samrådet handler om antallet af dødelige arbejdsulykker, og ministeren skal blandt andet redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at der sker færre dødsulykker på de danske arbejdspladser.

Samme dag skal beskæftigelsesministeren mundtligt besvare et § 20-spørgsmål om, hvordan regeringen vil sikre, at der ikke sker udnyttelse af ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked. 

Den efterfølgende dag, torsdag den 12. maj, har ministeren et fuldt program. Dagen starter med et samråd om ressourceforløb. Her skal ministeren svare på spørgsmål om de tiltag, der udsprang af aftalen om bedre ressourceforløb, som blev indgået tilbage i december 2020.

Senere på dagen deltager beskæftigelsesministeren i førstebehandlingen af lovforslag, L 171, som forlænger det midlertidige børnetilskud, så det gælder resten af året.

Desuden deltager ministeren i førstebehandlingen af tre beslutningsforslag. Med beslutningsforslag, B 91, er ønsket at indføre en ligelønscertificering for arbejdspladser med over 25 medarbejdere. Med beslutningsforslag, B 133, foreslås det, at regeringen udarbejder en årlig redegørelse om beskæftigelsessituationen for personer med handicap, og at der holdes en årlig redegørelsesdebat i Folketinget. Dagens sidste beslutningsforslag, B 139, handler om ATP’s fremtidige investeringer.

Samråd om dødelige arbejdsulykker

Ministeren skal redegøre følgende spørgsmål: 

  • Hvad mener ministeren om det fortsat høje antal af arbejdsulykker? Herunder hvordan vil ministeren sikre, at vi får færre dødsulykker på de danske arbejdspladser.
  • Endvidere har udvalget bedt ministeren svare på, hvilke initiativer vil ministeren tage i forhold til brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri og transport, der ligger i top ift. antallet af dødsulykkerne?
  • Ydermere beder udvalget ministeren redegøre for, hvad ministeren vil gøre for at sikre en styrkelse af det forebyggende arbejde på arbejdspladserne, en bedre adgang til rådgivning og en bedre kontrol med, at arbejdsmiljøloven overholdes?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Christian Juhl (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om ressourceforløb

Ministeren er blevet bedt om at redegøre for konsekvenserne af aftalen om bedre ressourceforløb for personer over 50 år, herunder om borgere forsat trækkes igennem ressourceforløb igen og igen, selvom intentionerne med aftalen var det modsatte.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 171 om forlængelse af det midlertidige børnetilskud

Med lovforslaget forlænges det midlertidige børnetilskud for 2. halvår af 2022. Formålet med det midlertidige børnetilskud er at sikre en mere ensartet levestandard på tværs af børnefamilier i Danmark, og at børn af forældre i kontanthjælpssystemet indgår aktivt i fællesskabet på lige fod med deres jævnaldrende.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 92 om at indføre ligelønscertificering for arbejdspladser med over 25 ansatte

Med beslutningsforslaget lægges der blandt andet op til at indføre ligelønscertificering i Danmark - inspireret af den islandske model - der indebærer, at alle offentlige arbejdspladser og private virksomheder med i gennemsnit flere end 25 ansatte skal dokumentere, at der betales lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi blandt alle ansatte.

Beslutningsforslaget er fremsat af Sikandar Siddique (FG), Uffe Elbæk (FG) og Susanne Zimmer (FG). 

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 133 om afholdelse af et årligt handicappolitisk topmøde.

Med beslutningsforslaget foreslås det at regeringen udarbejder en årlig redegørelse om beskæftigelsessituationen for personer med handicap, og at der holdes en årlig redegørelsesdebat i Folketinget. Det foreslås endvidere, at der med afsæt i redegørelsen indkaldes til et årligt handicappolitisk topmøde med deltagelse af relevante aktører. 

Beslutningsforslaget er fremsat af Stén Knuth (V), Marlene Ambo-Rasmussen (V), Hans Andersen (V), Morten Dahlin (V), Jane Heitmann (V), Anne Rasmussen (V), Fatma Øktem (V) og Anne Honoré Østergaard (V).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 139 om at ændre ATP-loven

Med beslutningsforslaget lægges op til at pålægge regeringen at ændre ATP-loven.

Beslutningsforslaget er fremsat af Torsten Schack Pedersen (V), Mona Juul (KF), Mette Hjermind Dencker (DF), Lars Boje Mathiesen (NB) og Alex Vanopslagh (LA).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Mundtligt § 20-spørgsmål 859 om at sikre gode arbejdsforhold for ukrainske flygtninge

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag regeringen vil gennemføre for at
    sikre, at der ikke sker udnyttelse af ukrainske flygtninge i form af f.eks.
    arbejde på løn- og ansættelsesvilkår, der er markant lavere end de
    sædvanlige vilkår på det danske arbejdsmarked?

Spørgsmålet er stillet af Karsten Hønge (SF).

Læs om § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830