Spring over hovedmenu

NYHED / 03-05-2022

Reformpakke for dansk økonomi behandles i Folketinget

Tirsdag er en travl dag for beskæftigelsesministeren, når han skal deltage i behandlingen af to lovforslag og to beslutningsforslag om dansk økonomi.

Modregning og dagpenge er på dagsordenen, når Folketingets beskæftigelsesudvalg tirsdag den 3. maj 2022 skal førstebehandle to lovforslag om henholdsvis afskaffelse af modregning i partners indkomst og nye dagpengeregler. 

Lovforslagene, L 170 og L 173, udmønter reformpakken for dansk økonomi, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne blev enige om tilbage i januar 2022. Reformaftalerne ligger i forlængelse af regeringens udspil Danmark kan mere I.

Med lovforslag, L 170, bliver det blandt andet muligt for folke-, senior- og førtidspensionister at modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst. Det forventes, at potentielt ca. 100.000 pensionister ikke længere vil opleve at blive modregnet i deres pension.

Med det andet lovforslag, L 173, indføres der et tillæg til dagpengene, så det er muligt at få op til 3.649 kr. mere om måneden de første tre måneder. Derudover nedsættes dimittendsatsen for ikke-forsørgere efter tre måneders ledighed, dagpengeperioden for dimittender nedsættes fra to år til et år, og der indføres et sprogkrav for at kunne modtage dimittenddagpenge.

Samme dag førstebehandles desuden to beslutningsforslag, B 137 og B 138, om en ny reformpakke for dansk økonomi. Begge forslag er fremsat af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Derudover førstebehandles i denne uge lovforslag, L 172, der gennemfører en række forbedringer på orlovsområdet. Med lovforslaget indføres der blandt andet  en særlig ret til 26 ugers ekstra barselsorlov til trillingeforældre.

Kontakt

Pressevagt

51232830