Spring over hovedmenu

NYHED / 09-06-2022

Nye regler om omsorgsorlov fra den 2. august

I dag blev der sat punktum for det store lovgivningsmæssige arbejde med at gennemføre orlovsdirektivet. Det betyder en række ændringer på orlovsområdet.

Med lovforslaget gennemføres orlovsdirektivets ret for lønmodtagere til at være fem årlige omsorgsdage. Samtidig gennemføres direktivets bestemmelser om blandt andet afskedigelsesbeskyttelse for lønmodtagere, der udnytter deres ret til omsorgsorlov. Det sker med ændringen i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager.

Lovforslaget justerer desuden ligebehandlingslovens beskyttelsesregler for forældre, der holder orlov, og giver som noget nyt den samme beskyttelse til sociale forældre, som fra 1. januar 2024 tager del i orloven med deres barn.

Lovforslaget indfører også en række beskyttelsesregler for nærtstående familiemedlemmer, der ligeledes fra den 1. januar 2024 kan dele orlov med en soloforælder.

Endelig giver lovforslaget bedre orlovsvilkår for forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. I de situationer får forældrene 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge.

Regler om omsorgsorlov og ansættelsesretlig beskyttelse af lønmodtagere, der er omsorgspersoner og forældre, træder i kraft den 2. august 2022. Reglerne om bedre orlovsvilkår for trillinge- eller firlingeforældre træder i kraft den 1. januar 2023, og reglerne om sociale forældre og nærtstående træder i kraft den 1. januar 2024.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er meget glad for, at lovforslaget er vedtaget med bred opbakning fra Folketinget. Med lovforslaget har vi nu gennemført hele orlovsdirektivet og vi har sikret, at forældre, der får tre børn eller flere, får ekstra tid sammen, mens børnene er helt små.

- Samtidig er jeg rigtig glad for, at vi med lovforslaget følger op på de nye rettigheder vi har givet til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer, og giver dem nogle beskyttelsesrettigheder, når de tager del i forældrenes orlov.

- Jeg tror og håber, at vi med de nye regler om både omsorgsorlov og orlov efter barselsloven på sigt øger ligestillingen på arbejdsmarkedet og bidrager til en bedre familie- og arbejdslivsbalance for lønmodtagere i Danmark.

*I citat nr. 1 er der tilføjet 'tre børn eller flere' - før stod der mere end tre børn. 

Kontakt

Pressevagt

51232830