Spring over hovedmenu

NYHED / 09-06-2022

Pensionister og efterlønsmodtagere slipper for modregning ved arbejde med fordrevne ukrainere i velfærdssektoren

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at der ikke skal ske modregning for folke-, førtids- og seniorpensionister samt efterlønsmodtagere, hvis de eller deres ægtefælle eller samlever får job eller arbejder ekstra i velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge.

Tiltaget skal være med til at skaffe mere arbejdskraft til fx daginstitutioner og skoler, som kan have brug for ekstra hænder på grund af flygtninge fra krigen i Ukraine. 

De nye regler betyder, at løn fra ansættelser, efter særloven trådte i kraft den 17. marts, og løn fra mer- og overarbejde i offentlige og private velfærdssektorer for pensionister og efterlønsmodtagere samt deres ægtefæller/samlevere ikke bliver modregnet i social pension og efterløn. Det kræver, at der er tale om en arbejdsplads, som har at gøre med fordrevne ukrainere. Arbejdspladsen kan også indgå i et samarbejde, fx om personaleressourcer, med en arbejdsplads, som har med fordrevne ukrainere at gøre.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen. Men hvis man lever op til kravene, får man sin pensionsudbetaling korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker året efter.

Ordningen vil gælde med tilbagevirkende kraft. Modregningen bliver fjernet fra den 1. april 2022 og året ud. I 2023 vil afskaffelse af modregning i social pension som følge af partners arbejdsindtægt og afskaffelse af modregning som følge af egen indtægt træde ind i stedet som følge af reformaftalen Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Jeg mener, at vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe ukrainere på flugt fra Putins forfærdelige aggressioner. De skal føle sig godt modtaget, og de skal have mulighed for pasning, skole og pleje. Det giver selvsagt et ekstra pres på vores velfærdssektor, og derfor glæder det mig, at vi med afskaffelsen af modregningen i social pension og efterløn gør det mere attraktivt at tage en ekstra tørn og hjælpe de fordrevne ukrainere til at få så god en hverdag som muligt.

Kontakt

Pressevagt

51232830