Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2022

Antallet af forgæves rekrutteringer ligger fortsat højt

Ny rekrutteringssurvey viser, at antallet af forgæves rekrutteringer fortsat ligger på et højt niveau. Undersøgelsen bygger på jobopslag i perioden december 2021 til maj 2022, som overordnet var præget af stigende beskæftigelse.

Der var 130.750 forgæves rekrutteringer i perioden fra december 2021 til maj i år. 72.500 gange fik virksomhederne ikke stillingen besat, og 58.250 gange blev stillingen besat af en ansøger, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer. Det viser en ny rekrutteringssurvey, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort.

Antallet af forgæves rekrutteringer er nogenlunde på niveau med forrige survey for perioden september 2021 til februar 2022. Opgørelsesperioden er derfor omkring et halvt år forsinket i forhold til den aktuelle situation. Det bemærkes, at surveyen dækker en periode med stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. Både inden for det offentlige og det private er der stillingsbetegnelser med meget høje forgæves rekrutteringsrater. På fx sundheds- og ældreområdet er den forgæves rekrutteringsrate stadig høj. Her var der i perioden 4.520 forgæves rekrutteringer efter sygeplejersker og 9.450 forgæves rekrutteringer efter SOSU-assistenter.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Beskæftigelsen i Danmark er meget høj, og ledigheden er fortsat lav. Det er virkelig glædeligt for os alle sammen, og bekræfter mig i, at regeringen har ført en ansvarlig og klog økonomisk politik. Udviklingen har dog bidraget til, at vi i flere brancher lige nu mangler arbejdskraft. Samtidig ser vi i øjeblikket flere mørke skyer trække sig sammen over dansk økonomi, som vi må forvente bliver en del mere usikker i den kommende tid.  

- Regeringen ser med stor alvor på, at visse virksomheder og brancher fortsat har svært ved at rekruttere. Det er fuldstændig afgørende, at vi skaffer flere hænder og hoveder, ikke mindst til velfærdssektoren og til at understøtte den grønne omstilling. Det er en dagsorden, regeringen er stærkt optaget af, og som vi allerede har handlet på.

- Alene for sygeplejersker har der været 45 procent forgæves rekrutteringsforsøg. Og for SOSU-assistenter er tallet 42 procent. Skal vi fremtidssikre vores velfærd og sikre fremtidige generationer af danskere et godt samfund, er der derfor behov for, at vi tager fat med gennemgribende løsninger. Og det er regeringen parat til. Og som vi har påpeget, er der her behov for, at vi får alting på bordet, og anerkender at også løn og arbejdsvilkår har betydning.

Kontakt

Pressevagt

51232830