Spring over hovedmenu

NYHED / 13-09-2022

Første forhandlingsmøde om en ny arbejdsmiljøaftale

Tirsdag er alle Folketingets partier inviteret til første forhandlingsmøde om en ny arbejdsmiljøaftale.

For knap to uger siden fremlagde regeringen sit udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, og tirsdag vil regeringens forslag for første gang blive vendt med de øvrige partier i Folketinget.

Regeringens udspil er delt op i tre spor: en fremtidssikring af arbejdsmiljøindsatsen, en stærk indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft og en styrket indsats for et godt arbejdsmiljø.

Med udspillet ønsker regeringen at sikre stabile og bæredygtige rammer for arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdstilsynets indsats skal fastholdes og videreudvikles, så tilsynet har ressourcerne til både at føre en effektiv kontrol og samtidig understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

Regeringen lægger blandt andet op til, at der slås hårdere ned på social dumping og arbejdslivskriminalitet. Helt konkret vil regeringen styrke den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet med et tværgående indsatsteam. Her skal der være endnu større fokus på de grove sager, hvor myndighederne oplever systematiske overtrædelser af reglerne på det danske arbejdsmarked. Gruppen skal følge de særligt komplicerede og grove sager over tid og på tværs af landet.

For at stoppe virksomheder, der er straffet for at bruge ulovlig arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder, foreslår regeringen også, at de virksomheder, der er dømt for brug af illegal arbejdskraft, bliver sortlistet. På den måde bliver det mere gennemsigtigt for offentlige ordregivere, om en virksomhed skal udelukkes fra et offentligt udbud.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Vi vil ikke finde os i, at virksomheder lader folk knokle til usle lønninger og under forfærdelige vilkår. Vi ser i dag meget grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, hvor udenlandske arbejdstagere arbejder under kummerlige vilkår. Man skal ikke blive udnyttet, når man arbejder i Danmark, og derfor vil vi styrke den fælles myndighedsindsats.

-  Regeringen går ind til forhandlingerne med et klart mål om, at vi skal sætte en mere effektiv stopper for social dumping og brugen af ulovlig arbejdskraft. Jeg ser frem til at forhandle med de øvrige partier i Folketinget og vende de forslag, de bringer til bordet.

Kontakt

Pressevagt

51232830