Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2022

Rekordmange bliver voksenlærlinge

Aldrig før er så mange ledige påbegyndt et voksenlærlingeforløb i 1. halvår. Siden 2019 er antallet af ledige på ordningen steget markant.

Antallet af personer, der er påbegyndt et voksenlærlingeforløb er på et historisk højt niveau. I første halvår 2022 var 4.330 personer fra enten ledighed eller beskæftigelse gået i gang med et voksenlærlingeforløb, mens der i 1. halvår af 2019 var 2.390 påbegyndte forløb – svarende til stigning 81 pct. For gruppen af ledige er tallet steget fra 1.089 til 3.019.

Voksenlærlingeordningen benyttes generelt set af ufaglærte og faglærte ledige og ufaglærte beskæftigede, der ønsker at uddanne sig inden for social- og sundhedsuddannelserne samt til elektrikere og tømrere. En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Voksenlærlingeordningen giver virksomheder mulighed for tilskud til lønnen i praktikperioderne.

Kravet om forudgående ledighed er blevet lempet fra seks til tre måneder fra august 2020 til og med 2021 med Aftale om styrket opkvalificering fra 2020, og med Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft sidste år blev forsøget forlænget til udgangen af 2022.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Som samfund står vi med en kæmpe udfordring med at skaffe nok kloge hænder. Mange virksomheder har svært ved at skaffe den nødvendige faglærte arbejdskraft. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at der også i 2022 er utrolig mange ledige, som starter et voksenlærlingeforløb.

- For mig viser det, at regeringens politik virker. Vi har blandt andet lempet lediges adgang til ordningen, så flere ledige kan prøve kræfter med en arbejdsplads og faglært uddannelse. Det har gjort en forskel både for den enkelte og for virksomhederne.

- Det glæder mig, at ledige særligt benytter sig af ordningen til at uddanne sig til SOSUere, elektrikere og tømrere. Det er alle faggrupper, som der virkelig bliver efterspurgt i øjeblikket. Det vidner bare om, at det her er en ordning, der er med til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne.

Kontakt

Pressevagt

51232830