Spring over hovedmenu

NYHED / 03-10-2022

Historisk mange fleksjobvisiterede i arbejde

Ledigheden blandt borgere, som er visiteret til fleksjob, har aldrig været så
lav som nu. Udviklingen sker, selv om flere borgere er blevet en del af ordningen.

Ledigheden blandt borgere, som er visiteret til fleksjob, har aldrig været så lav som nu. Udviklingen sker, selvom flere borgere er blevet en del af ordningen.

I løbet af de sidste 10 år er ledigheden blandt fleksjobvisiterede faldet fra lige knap hver fjerde til blot omkring hver tiende. Det er sket i en periode, hvor antallet af borgere i fleksjobordningen er vokset med næsten 60 pct. i samme periode.

Fleksjob er for borgere, som kommunen har vurderet til at have en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Det betyder, at arbejdstiden og opgaverne i fleksjobbet bliver tilpasset den enkelte. Kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Den gældende førtids- og fleksjobreform er fra 2012. Intentionerne i reformen er overordnet, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Regelændringerne betød fx, at adgangen til førtidspension blev begrænset, og fleksjobordningen blev målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Vi står midt i en historisk jobfest, og det mest fantastiske er, at rigtig mange borgere med nedsat arbejdsevne også er med. Fleksjobvisiterede er ofte mere udsatte end andre på arbejdsmarkedet. Mange kan ikke arbejde mere end få timer og har brug for, at arbejdsgiver tager særlige hensyn. Derfor er jeg glad og stolt over, at det går så godt med at få dem med ind i arbejdsfællesskabet.

- Det betyder meget for samfundet, at flere bliver en del af fællesskabet. Men det har endnu større betydning for den enkelte, at han eller hun har noget at stå op til om morgenen. Også selvom det ikke er lige så mange timer, som i et arbejde på fuld tid. At have et arbejde, at kunne bidrage og at kunne gøre en forskel – det er mere grundlæggende, end mange tænker over til daglig.

- Derfor vil jeg gerne takke alle de kommuner og arbejdsgivere, der hver dag bidrager til den gode udvikling. Den massive mangel på hænder forpligter alle til at yde en ekstra indsats for at gøre plads til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor hviler der også et større ansvar på arbejdsgiverne til at rumme og gøre plads til andre slags skæbner. Nu skal vi have alle med.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forhandler i øjeblikket om den kritiske gennemgang af førtidspension og fleksjob-reformen sammen med forligskredsen bag reformen.

Kontakt

Pressevagt

51232830