Spring over hovedmenu

NYHED / 04-10-2022

Historisk mange uddannelsesløft efter mulighed for 110 pct. dagpenge

Siden der i august 2020 blev åbnet op for at tage en erhvervsuddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen har mere end 2.700 ufaglærte og faglærte benyttet sig af muligheden og er begyndt på en erhvervsuddannelse.

De seneste to år er antallet af uddannelsesløft steget markant - ikke mindst på grund af, at det er blevet muligt at tage en erhvervsuddannelsen på 110 pct. dagpengesats. Det gælder for ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år. Uddannelsen skal være inden for et mangelområde, og ledige har blandt andet kunne uddanne sig til elektriker eller social- og sundhedsassistenter til den højere dagpengesats.

Fra august 2020 til og med august 2022 er 3.920 ledige påbegyndt et uddannelsesløft. Til sammenligning var der 1.276, der påbegyndte et uddannelsesløft i de 2½ foregående år fra januar 2018 til og med juli 2020.

Der er med andre ord sket en tredobling af det samlede antal af påbegyndte uddannelsesløft efter den nye ordning med mulighed for uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats blev indført i august 2020.

I sidste års serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen gav ni ud af ti adspurgte borgere udtryk for, at muligheden for 110 pct. dagpenge var en forudsætning for, at de valgte at begynde et uddannelsesløft.

Med finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 200 mio. kroner til at videreføre retten til uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats, indtil ordningen bliver permanent fra januar 2024.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at regeringens tiltag virker. Tallene er for mig et tydeligt bevis på, at den højere sats har gjort en forskel for folk og for de virksomheder, der står og mangler faglært arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi fremover blandt andet har flere faglærte til den grønne omstilling og flere SOSU’er til det stigende antal ældre medborgere. Derfor har regeringen også med næste års finanslov afsat 200 mio. kr. til at videreføre ordningen, indtil ordningen bliver permanent fra januar 2024.   

- Jeg er godt klar over, at vi med dette greb ikke løser alle de store rekrutteringsudfordringer, som vi står over for i de kommende år. Men det er tydeligt for mig, at ordningen er en del af løsningen. Jeg er ikke i tvivl om, at regeringens strategi med at investere i mennesker har bidraget til, at Danmark er kommet bedre ud af krisen end mange andre lande.

Kontakt

Pressevagt

51232830