Spring over hovedmenu

NYHED / 20-12-2022

Lønstrukturkomitéens afrapportering udskydes

Lønstrukturkomitéens arbejde skal færdiggøres, men tidspunktet for afrapportering udskydes til efter de private overenskomstforhandlinger i foråret 2023.

Den nye regering har besluttet, at Lønstrukturkomitéen skal færdiggøre sit arbejde. Af hensyn til de kommende overenskomstforhandlinger på det private område har regeringen i overensstemmelse med parternes ønske besluttet at sætte arbejdet i komitéen i bero indtil efter afslutningen af forhandlingerne i foråret 2023. Komitéens arbejde tilstræbes i stedet at blive afsluttet inden udgangen af juni 2023.

Eftersom der ikke har været afholdt møder i komitéen under folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger, har det medført en længere pause i arbejdet. Derfor har det ikke været muligt at nå at afslutte arbejdet i komitéen inden udgangen af 2022 som forudsat i kommissoriet.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat den 8. oktober 2021 i kølvandet på Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet.

Kontakt

Pressevagt

51232830