Spring over hovedmenu

NYHED / 01-02-2023

Regeringen fremsætter lovforslag om seksuel chikane

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har i dag, den 1. februar 2023, fremsat et lovforslag i Folketinget, som udmønter flere initiativer i trepartsaftalen om seksuel chikane.

Den forhenværende regering og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022 en trepartsaftale om seksuel chikane. Lovforslaget, der udmønter aftalen, fremsætter regeringen nu i Folketinget. Formålet med aftalen og lovforslaget er at styrke indsatsen mod seksuel chikane og fremme en sund kultur på landets arbejdspladser.

Lovforslaget har til formål at understøtte den nødvendige kulturændring på den enkelte arbejdsplads. Reglerne skal eksempelvis tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, ligesom det også får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Med lovforslaget foreslår regeringen desuden at hæve godtgørelserne til de krænkede i særligt grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der udsættes for seksuel chikane. 

Trepartsaftalen udspringer af 14 initiativer den forhenværende regering lancerede i 2021 med henblik på at forebygge seksuel chikane og bidrage til, at sager kommer frem i lyset og bliver håndteret rigtigt.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2023.

Kontakt

Pressevagt

51232830