Spring over hovedmenu

NYHED / 22-02-2023

Uge 8 i Folketinget

Seksuel chikane, afskaffelse af store bededag, udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier, hjælp til de allerfattigste børnefamilier og sammenlægning af tidlig pension og seniorpension er på programmet i Folketinget i denne uge.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i denne uge deltage i to samråd, besvare tre mundtlige §20-spørgsmål og deltage i behandlingen af to lovforslag og et beslutningsforslag.  

Onsdag den 22. februar er beskæftigelsesministeren kaldt i samråd om regeringens ønsker om at sammenlægge tidlig pension og seniorpension. Samme dag skal ministeren mundtligt besvare en række § 20-spørgsmål om økonomisk hjælp til de allerfattigste børnefamilier, store bededag og seniorpension.

Dagen efter, torsdag den 23. februar, skal beskæftigelsesministeren deltage i behandlingen af to lovforslag og et beslutningsforslag. Det drejer som om:

  • Førstebehandling af lovforslag, L 31, der udmønter trepartsaftalen om seksuel chikane, som blev indgået mellem den daværende S-regering og arbejdsmarkedets parter i foråret 2022.

  • Andenbehandling af lovforslag, L 13, som fastsætter, at store bededag bliver en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, vil gælde.

  • Førstebehandling af beslutningsforslaget, B 11, hvor det foreslås at udvide barslen for tvillinge- og flerlingefamilier med 26 uger med barselsdagpenge, som forældrene kan dele imellem sig.

Endelig skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen deltage i et samråd fredag den 24. februar sammen med finansminister Nicolai Wammen om afskaffelsen af store bededag. Samrådet skal ses i forlængelse i samrådet, der blev afholdt 8. februar, som de to ministre også deltog i sammen. 

Lovforslag L 31 om seksuel chikane på arbejdspladser

Lovforslag, L 31, udmønter den trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser, som blev indgået i marts 2022 mellem den daværende S-regering og arbejdsmarkedets parter.

Med lovforslaget bliver arbejdsgivers ansvar i sager om seksuel chikane blandt andet tydeliggjort, og det bliver muligt for den krænkede at søge godtgørelse fra den medarbejder, der har udøvet krænkelsen.

Læs mere om forslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 13 om konsekvenser af at afskaffe store bededag

Med lovforslaget fastsættes det, at store bededag (fjerde fredag efter påske) er en
almindelig arbejdsdag. Det sker ved, at loven ændrer alle særlige ansættelsesvilkår
knyttet til store bededag i kollektive overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter. Det kan fx være lønmodtageres ret til at holde fri eller ret til en særlig kompensation for at arbejde på den pågældende dag.

Lovforslaget medfører også, at lønmodtagere, der får forøget deres arbejdstid som følge af loven, får løn for det ekstra arbejde.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om konsekvenser ved at afskaffe store bededag som helligdag

I forlængelse af samrådet den 8. februar er beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med finansminister Nicolai Wammen blandt andet blevet bedt om at redegøre for, hvorfor man mangler central viden om konsekvenserne ved at afskaffe store bededag som helligdag. Herunder skal ministrene uddybe, hvorfor man ikke har forsøgt at fremskaffe mere retvisende viden om de økonomiske konsekvenser for lønmodtagerne.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL) og Pelle Dragsted (EL). 

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Samråd om seniorpension, tidlig pension og seniorjobordningen

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er blandt andet blevet bedt om at redegøre for følgende:

  • Hvorfor forringer regeringens ønskede sammenlægning af seniorpensionen og retten til tidlig seniorpensionsordningen – både hvad angår ydelsens størrelse, samt hvornår pensionen kan tilkendes?
  • Hvorfor ønsker regeringen at forringe hårdtarbejdende og nedslidte menneskers mulighed for værdig tilbagetrækning?
  • Hvorfor ønsker regeringen at afskaffe seniorjobordningen?
  • Hvorfor ønsker regeringen at forringe efterlønsordningen?

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Karsten Hønge (SF)

Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier

Med beslutningsforslaget (B 11) lægges op til at udvide barslen for tvillinge- og flerlingefamilier med 26 uger med barselsdagpenge, som forældrene kan dele imellem sig.

Beslutningsforslaget har været stillet som et borgerforslag. Beslutningsforslaget er fremsat af  Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA)

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830