Spring over hovedmenu

NYHED / 28-02-2023

Uge 9 i Folketinget

Store bededag, negativ social kontrol, fleksibelt arbejdsmarked for seniorer, ældre elevatorer, ”bedstes første sygedag” er blandt andet på dagsordenen i Folketinget i denne uge.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i denne uge deltage i ét samråd, besvare tre mundtlige § 20-spørgsmål og deltage i behandlingen af to lovforslag og et beslutningsforslag.

Tirsdag den 28. februar skal beskæftigelsesministeren deltage i behandlingen af et lovforslag og et beslutningsforslag på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om:

  • Tredjebehandling af lovforslag, L 13, som fastsætter, at store bededag bliver en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, vil gælde.

  • Andenbehandling af beslutningsforslaget, B 24, hvor det foreslås at bevare stor bededag som helligdag og give politikere 10 pct. mindre i løn.

Dagen efter, onsdag den 1. marts, er beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen kaldt i samråd om inddækningen af ældre elevatorers hejseskakte. Samme dag skal ministeren mundtligt besvare af række § 20-spørgsmål om negativ social kontrol, et fleksibelt arbejdsmarked for seniorer og ”bedstes første sygedag”.

Endelig skal beskæftigelsesministeren på torsdag deltage i 2. behandlingen af lovforslag, L 14, om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Lovforslag L 13 om store bededag

Med lovforslaget fastsættes det, at store bededag (fjerde fredag efter påske) er en
almindelig arbejdsdag. Det sker ved, at loven ændrer alle særlige ansættelsesvilkår
knyttet til store bededag i kollektive overenskomster og individuelle ansættelseskontrakter. Det kan fx være lønmodtageres ret til at holde fri eller ret til en særlig kompensation for at arbejde på den pågældende dag.

Lovforslaget medfører også, at lønmodtagere, der får forøget deres arbejdstid som følge af loven, får løn for det ekstra arbejde.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om inddækning af ældre elevatorers hejseskakte

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er blevet bedt om at redegøre for følgende: 

  • Vil ministeren forklare, hvad der retfærdiggør ministerens opbakning til Arbejdsmiljørådes forslag om, at ældre elevatorers hejseskakte skal inddækkes af plader?
  • Og er ministeren enig i, at en fastholdelse af de gældende regler kommer særligt arbejdsgivere og lønmodtagere i elevatorvirksomheder til gavn?
  • Kan ministeren videre oplyse, hvilke ulykkesstatistikker eller anden dokumentation, der ligger til grund for de konkrete regler?
  • Og vil ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser reglerne forventes at have for ejere af ældre opgange i Danmark, herunder hvad ejerne må forventes at skulle betale til elevatorvirksomheder for at få arbejdet udført i henhold til reglerne?
Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om at bevare store bededag

Med beslutningsforslaget (B 24) lægges op til at bevare store bededag som helligdag. 

Beslutningsforslaget har været stillet som et borgerforslag. Beslutningsforslaget er fremsat af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA)

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830