Spring over hovedmenu

NYHED / 27-03-2023

Knap 50.000 har fået udbetalt efterlønsbidrag skattefrit i 2022

I første halvår af 2022 valgte ca. 48.000 personer at benytte sig af muligheden for at få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit.

Med aftalen om tidlig pension blev det muligt at få udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit i første halvår af 2022 og træde ud af efterlønsordningen. Den mulighed greb ca. 48.000 personer, som samlet set fik udbetalt 4,5 mia. kroner skattefrit.

Størstedelen af efterlønsbidragene er blevet udbetalt til medlemmer af 3F, som udgør 12 pct. af det samlede antal personer, der har benyttet muligheden for en skattefri tilbagebetaling. Dernæst kommer HK og FOA. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har indsamlet data fra a-kasserne. Den gennemsnitlige udbetaling er 94.400 kroner.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Jeg er glad for, at så mange har valgt at fortsætte flere år på arbejdsmarkedet. Flere brancher oplever stadig mangel på arbejdskraft. Og vi ved, at vi på sigt kommer til at mangle hænder, hvis vi skal opretholde det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor er det glædeligt, at de, der kan og vil, tager en ekstra tørn.

- Det skal samtidig være muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på en værdig måde for dem, der ikke kan blive nogle ekstra år på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at vi får fremtidssikret muligheden for en tidlig tilbagetrækning ved at samle seniorpensionen og tidlig pension i én samlet ordning.

Der er i dag 254.000 personer, der fortsat indbetaler efterlønsbidrag. Det svarer til 11 pct. af alle dagpengeforsikrede.  

Kontakt

Pressevagt

51232830