Spring over hovedmenu

NYHED / 29-03-2023

Lovforslag implementerer arbejdsvilkårsdirektivet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har fremsat et lovforslag i Folketinget, som implementerer EU-direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.

Regeringen vil med lovforslaget implementere EU’s direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Formålet er, at give lønmodtagere et bedre overblik over, hvad der gælder i deres ansættelsesforhold, og en højere grad af forudsigelighed, hvis de fx er løstansatte. 

Lovforslaget udvider blandt andet arbejdsgivers pligt til at oplyse om vilkårene i ansættelsesforholdet. Lønmodtagere får derudover forskellige materielle rettigheder, fx en grænse for længden af en eventuel prøvetid, og alle lønmodtagere får adgang til at anmode om en ansættelsesform med mere forudsigelige vilkår.

Lovforslaget er udformet på baggrund af en forståelsesaftale af 30. juni 2022 mellem FH og DA. Lovforslagets materielle rettigheder finder ikke anvendelse, hvis det pågældende ansættelsesforhold er omfattet af en landsdækkende overenskomst, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på området, og som sikrer den overordnede beskyttelse af de pågældende lønmodtagere.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Kontakt

Pressevagt

51232830