Spring over hovedmenu

NYHED / 15-03-2023

Lovforslag justerer Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har fremsat et lovforslag i Folketinget, som blandt andet udmønter en aftale indgået af FH og DA i forbindelse med OK20.

Regeringen vil med lovforslaget fremme en effektiv håndhævelse af kollektive overenskomster overfor udenlandske tjenesteydere, der ikke overholder reglerne i Danmark. Lovforslaget udmønter blandt andet aftalen om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, som arbejdsmarkedets parter indgik i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2020.

Lovforslaget sikrer desuden en særlig tavshedspligt om lønmodtagerens identitet i forbindelse med fondens behandling af et løntilgodehavende m.v. Med forslaget forventes antallet af anmeldte løntilgodehavender til fonden at øges, og fonden vil således i højere grad kunne sikre lønmodtagerne deres berettigede løntilgodehavender.

Endvidere medfører lovforslaget en effektiv proces ved klager over fondens afgørelser og medvirker til at skabe en mere smidig proces ud fra et teknisk og administrativt synspunkt. 

Endelig rettes en manglende konsekvensændring af en varslingsfrist i barselsloven. Med ændringen ensrettes lønmodtageres varslingsfrister over for arbejdsgiver.

Lovforslaget ventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Kontakt

Pressevagt

51232830