Spring over hovedmenu

NYHED / 27-03-2023

Uge 13 i Folketinget

Ældecheck, arbejdsmiljø i Grønland og effektiv håndhævelse af kollektive overenskomster over for udenlandske tjenesteydere er på tapetet i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget. Derudover forventes det, at ministeren fremsætter to lovforslag om henholdsvis inflationshjælp til udsatte børnefamilier og ansættelsesbeviser.

Beskæftigelsesministeren skal torsdag den 30. marts 2023 deltage i 1. behandlingen af tre lovforslag.

Det første lovforslag udmønter dele af aftalen om inflationshjælp og betyder blandt andet, at folkepensionister, der modtager ældrecheck, får en ekstra økonomiske støtte. Støtten består af et skattefrit engangsbeløb på 5.000 kr., som ventes at blive udbetalt i maj 2023.

Det andet lovforslag handler om den grønlandske arbejdsmiljølov, hvor formålet er at bringe den på niveau med den danske arbejdsmiljølov.

Det tredje lovforslag skal fremme en effektiv håndhævelse af kollektive overenskomster over for udenlandske tjenesteydere. 

Derudover forventes det, at beskæftigelsesministeren i denne uge fremsætter to lovforslag. Det ene lovforslag udmønter aftalen om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier, der blev indgået den 23. februar 2023. Det andet lovforslag implementerer forståelsesaftalen mellem FH og DA om, hvordan arbejdsvilkårsdirektivet kan implementeres i Danmark.

Lovforslag L 52 om arbejdsmiljø i Grønland

Formålet med lovforslaget er at bringe den grønlandske arbejdsmiljølov på niveau med den danske.

De væsentligste ændringer i lovforslaget:

  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Modernisering og effektivisering af virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Styrkede krav til virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
  • Udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder
  • Hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse af data mellem myndigheder
  • Forhøjet bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder.
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 60 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Lovforslaget udmøntes en aftale indgået mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i forbindelse med OK20.

Med lovforslaget styrkes Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, så fonden i højere grad kan understøtte håndhævelsen af overenskomster over for udenlandske tjenesteydere. 

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 71 om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om inflationshjælp, der blev indgået mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige den 10. februar 2023. 

Med lovforslaget får modtagere af ældrechecken et skattefrit engangsbeløb på 5.000 kr., med forventet udbetaling i maj 2023. 

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830