Spring over hovedmenu

NYHED / 25-04-2023

Finanslovsaftale: Overblik over initiativer på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmiljø, uddannelsesløft, ekstra orlov til forældre med tvillinger, videnscenter om seniorer og beskæftigelsesindsats for ledige grønlændere indgår i finanslovsaftalen for 2023.

Regeringen (SVM), SF, LA, Radikale og DF har indgået aftale om finansloven for 2023. På Beskæftigelsesministeriets område er der opnået enighed om tre initiativer: Ekstra orlov til forældre med tvillinger, nyt videnscenter for fastholdelse af seniorer og styrket beskæftigelsesindsats for ledige grønlændere.  

Der fødes omkring 1.000 par tvillinger hvert år. Det er en stor livsomvæltning og et stort arbejde at være forældre til tvillinger. Aftalepartierne er derfor enige om at hjælpe forældre med tvillinger. Det er aftalt, at der skal indføres 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Tilsvarende ordning er allerede indført til forældre, der får tre eller flere børn ved én fødsel. De 26 ugers ekstra orlov skønnes at koste i størrelsesordenen 95 mio. kr. varigt.

Beskæftigelsesministeren vil i 2023 drøfte med aftalepartierne, hvordan forslaget skal udmøntes, og hvordan det blandt andet kan understøtte, at forældrene afholder den ekstra orlov samtidig. Ikrafttræden vil afhænge af den konkrete model.

Der er afsat 42 mio. kr. i perioden 2023-2026 til at oprette et videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Endelig er der afsat 3 mio. kr. i perioden 2024-2025 til en styrket beskæftigelsesindsats for ledige grønlændere i udvalgte kommuner.

Aftalen om finansloven for 2023 indeholder også genindførsel af uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge i 2. halvår af 2023 samt 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til en ny arbejdsmiljøaftale, som angivet på regeringens finanslovsforslag for 2023.

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 30. marts 2023 en arbejdsmiljøaftale. I aftalen er der lagt vægt på at fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og videreføre og videreudvikle indsatsen mod social dumping.

Kontakt

Pressevagt

51232830