Spring over hovedmenu

NYHED / 11-04-2023

Uge 15 i Folketinget

Arbejdsvilkårsdirektivet, pensionsregulering, bedstes første sygedag og mulighed for at få førtidspension under en anbringelsesdom er på dagsordenen i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal onsdag den 12. april mundtligt besvare et § 20-spørgsmål om muligheden for at få førtidspension under en anbringelsesdom på en lukket retspsykiatriske afdeling. 

Beskæftigelsesministeren skal torsdag den 13. april deltage i behandlingen 1. behandlingen af ét lovforslag og to beslutningsforslag. 

Lovforslaget, L 84, handler om ansættelsesbeviser og implementerer forståelsesaftalen mellem FH og DA om, hvordan arbejdsvilkårsdirektivet kan implementeres i Danmark.

Med det første beslutningsforslag, B 40, foreslås det, at pensionen skal reguleres i takt med den forventede lønudvikling. 

Med det andet beslutningsforslag, B 74, opfordres regeringen til at indkalde til trepartsforhandler om at indføre bedstes første sygedag, som skal give lønmodtagere ret til løn, når de drager omsorg for forældre eller bedsteforældre.

§ 20-spørgsmål om at få førtidspension under en anbringelsesdom

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Mener ministeren, at danske skatteydere skal gøre imamstuderende mordere på den lukkede retspsykiatriske afdeling til millionærer, som så vidt ses er tilfældet med Saad Gmar, som altså har fået lov til at beholde sin førtidspension under sin anbringelsesdom?

Spørgsmålet er stillet af Nick Zimmermann (DF).

Læs om § 20-spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 84 om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lovforslaget implementerer forståelsesaftalen mellem FH og DA om, hvordan arbejdsvilkårsdirektivet kan implementeres i Danmark.

Med lovforslaget udvides arbejdsgiveres pligt til at oplyse om vilkår i ansættelsesforholdet. Udvidelsen af oplysningspligten indebærer, at flere lønmodtagere har ret til et ansættelsesbevis, at en del af oplysningerne om vilkår skal gives på et tidligere tidspunkt, og at der skal gives flere oplysninger.

Desuden fastsættes der med lovforslaget en grænse for den maksimale længde af en eventuel prøvetid, og lønmodtagere får mulighed for at anmode om ansættelse på mere forudsigelige vilkår.

 

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om regulering af pensionsydelser

Med beslutningsforslaget (B 40) lægges op til, at pensionen skal reguleres i takt med den forventede lønudvikling.

Beslutningsforslaget har været stillet som et borgerforslag. Beslutningsforslaget er fremsat af  Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA). 

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om at indføre bedstes første sygedag

Med beslutningsforslaget (B 74) opfordres regeringen til at udarbejde et kommissorium og indkalde til trepartsforhandlinger om at indføres bedstes første sygedag. 

Beslutningsforslaget er fremsat af Nick Zimmermann (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF) og Mette Thiesen (DF). 

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830