Spring over hovedmenu

NYHED / 21-04-2023

Praksisundersøgelse af skærpede rådighedssanktioner påpeger fejlagtig sagsbehandling

Ankestyrelsen ville omgøre hovedparten af sager, hvor kontanthjælpsmodtagere er blevet pålagt en skærpet rådighedssanktion. Det viser en ny praksisundersøgelse af 61 sager i 14 kommuner.

En ny praksisundersøgelse peger på, at kommunerne er for hurtige med at bruge den skærpede rådighedssanktion, som betyder, at kontanthjælpsmodtageren mister sin ydelse i op til tre måneder.

Ankestyrelsen har gennemgået 61 sager fra 14 kommuner, hvor borgeren er pålagt en skærpet rådighedssanktion efter § 40a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelsen viser, at Ankestyrelsen ville omgøre 85 pct. af afgørelserne, heraf samtlige sager for aktivitetsparate, som kommunen skal tage særlige hensyn til.

Praksisundersøgelsen udspringer af Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger fra 2018.

Den skærpede rådighedssanktion iværksættes, når kommunen vurderer, at en borger udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v. Kommunen har i de tilfælde mulighed for at stoppe ydelsen i en periode på op til tre måneder.

Undersøgelsen viser dog, at kommunerne i 97 pct. af sagerne har sørget for, at borgeren har fået et tilbud eller en aktivitet samtidig med afgørelsen om skærpet rådighedssanktion.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Praksisundersøgelsens resultater er uacceptable. Her er der tale om nogle af samfundets mest udsatte borgere, som får frataget deres ydelse. Kommunerne skal overholde gældende regler og vejledninger, og så mange fejl er et tydeligt tegn på, at noget er galt. Det skal der rettes op på, for det kan have store konsekvenser for de borgere, der bliver sanktioneret.

- Regeringen har lagt op til at reformere beskæftigelsesindsatsen og nedlægge jobcentrene. Vi skal i det arbejde se på, om systemet og reglerne er skruet rigtigt sammen. Dels så vi får en mere effektiv og målrettet indsats til gavn for den enkelte borger, dels så vi sikrer retssikkerhed for borgerne.

- Jeg har taget fat i kommunerne for at understrege, at sådan et antal fejlvurderinger er uacceptabelt. De skal efterleve reglerne, og der skal naturligvis være en grundig vurdering af sagerne, inden man sanktionerer borgerne. Vi er også ved at se på, hvordan reglerne kan justeres og sikre, at de bliver fulgt.

Kontakt

Pressevagt

51232830