Spring over hovedmenu

NYHED / 25-04-2023

Uge 17 i Folketinget

Ældecheck, effektiv håndhævelse af kollektive overenskomster over for udenlandske tjenesteydere, minkpulje og ekstra barselsorlov er på dagsordenen i denne uge i Folketinget.

Tirsdag den 25. april deltager beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i 2. behandlingen af to lovforslag.

Det ene lovforslag, L 60, skal fremme en effektiv håndhævelse af kollektive overenskomster over for udenlandske tjenesteydere. Det andet lovforslag, L 71, udmønter dele af aftalen om inflationshjælp og betyder blandt andet, at folkepensionister, der modtager ældrecheck, får en ekstra økonomisk støtte. Begge lovforslag tredjebehandles torsdag den 27. april 2023.

Torsdag den 27. april 1. behandles yderligere lovforslag, L 110, der genindfører retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv. Det sker inden for en pulje for 2023, så retten gælder i perioden fra og med den 1. juni 2023 og i resten af 2023.

Samme dag 1. behandles beslutningsforslag, B 53, hvor det foreslås at give alle familier ni ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.

Derudover forventes det, at beskæftigelsesministeren onsdag den 26. april fremsætter to lovforslag. Det ene lovforslag handler om afskaffelse af modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Det andet afskaffer modregning i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet og plejesektoren.

Beslutningsforslag om ni ugers ekstra barsel til alle familier

Med beslutningsforslaget (B 53) lægges op til at tildele alle familier 9 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Formålet med forslaget er at sikre, at de familier, hvor faren ikke holder
sine øremærkede uger, ikke holder kortere orlov

Beslutningsforslaget er stillet af Charlotte Munch (DD), Karina Adsbøl (DD), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD), Dennis Flydtkjær (DD), Susie Jessen (DD), Betina Kastbjerg (DD), Peter Skaarup (DD) og Inger Støjberg (DD).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830