Spring over hovedmenu

NYHED / 23-05-2023

Folketinget vedtager ny tidssvarende arbejdsmiljølov i Grønland

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der betyder, at den grønlandske arbejdsmiljølov opdateres, så den stemmer bedre overens med udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

Den grønlandske arbejdsmiljølov følger i store træk den danske, men er i modsætning til den danske lovgivning ikke blevet revideret siden 2005. Med opdateringen bliver den grønlandske arbejdsmiljølov mere tidssvarende under hensyntagen til en række særlige grønlandske forhold vedr. jagt, fiskeri og minedrift.

Derudover medfører lovændringen bl.a.:

  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Højere bøder for virksomheder, der overtræder reglerne i arbejdsmiljøloven
    under særligt skærpende omstændigheder
  • Skærpede krav til virksomhedernes arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Modernisering af reglerne om virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og
    sundhed

Lovændringen blev i dag vedtaget af et enstemmigt flertal Folketinget og træder i kraft den 1. juli 2023. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Lovændringen giver et solidt fundament for det videre arbejde med et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Grønland. Grønlandske lønmodtagere får med lovændringen en beskyttelse, der stemmer bedre overens med arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag, naturligvis under hensyntagen til de særlige vilkår, der er karakteristiske for Grønland. 

Kontakt

Pressevagt

51232830