Spring over hovedmenu

NYHED / 02-05-2023

Uge 18 i Folketinget

Modregning i efterløn for personale i sundheds- og plejesektoren og modregning i pensionen som følge af egen arbejdsindtægt er på dagsorden i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 2. maj deltager beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i 1. behandlingen af to lovforslag om modregning. 

Det ene lovforslag, L 116, afskaffer modregning i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet og plejesektoren. 

Det andet lovforslag, L 117, afskaffer modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt.

Derudover forventes det, at beskæftigelsesministeren onsdag den 3. maj fremsætter to lovforslag, hvor det ene genindfører uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats. Det andet udmønter dele af den anden aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som den daværende S-regering og aftalepartierne indgik i juni 2022. 

Lovforslag L 116 om modregning i efterløn for sundhedspersonale

Lovforslaget udmønter dele af aftale af 23. februar 2023 indgået mellem Regeringen og Danske Regioner om en akutplan for sygehusvæsenet. 

Med aftalen bliver efterlønsmodtagere, der er ansat i sygehusvæsenet og plejesektoren, fritaget for fradrag i 2023 og 2024. 

Formålet med lovforslaget er, at sundhedspersonale, der vender tilbage til arbejdsmarkedet fra efterløn, kan bidrage til at afvikle den aktuelle mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

 

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 117 om modregning i pensionen som følge af egen arbejdsindtægt

Lovforslaget udmønter dele af aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi (DKM1), som blev indgået mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne den 21. januar 2022.

Med aftalen ændres reglerne, så folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg udbetales uafhængigt af pensionistens egen indtægt ved personligt arbejde.

 

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830