Spring over hovedmenu

NYHED / 16-05-2023

Uge 20 i Folketinget

Arbejdsmiljø i Grønland, minkpulje, pensionsregulering og bedstes første sygedag er på programmet i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 16. maj skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen deltage i 2. behandlingen af to lovforslag og to beslutningsforslag.

Det ene lovforslag, L 52, handler om den grønlandske arbejdsmiljølov, hvor formålet er at bringe den på niveau med den danske arbejdsmiljølov. Det andet lovforslag, L 110, genindfører retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv.

Med det første beslutningsforslag, B 40, foreslås det, at pensionen skal reguleres i takt med den forventede lønudvikling. Med det andet beslutningsforslag, B 74, opfordres regeringen til at indkalde til trepartsforhandler om at indføre bedstes første sygedag, som skal give lønmodtagere ret til løn, når de drager omsorg for forældre eller bedsteforældre.

Lovforslag L 52 om arbejdsmiljø i Grønland

Formålet med lovforslaget er at bringe den grønlandske arbejdsmiljølov på niveau med den danske.

De væsentligste ændringer i lovforslaget:

  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Modernisering og effektivisering af virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Styrkede krav til virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
  • Udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder
  • Hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse af data mellem myndigheder
  • Forhøjet bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder.
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

L 110 om genindførsel af minkpulje

Lovforslaget genindfører ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv. Det sker inden for en pulje for 2023, så retten gælder i perioden fra og med den 1. juni 2023 og i resten af 2023.

Forslaget indfører samtidig et prisloft, så det enkelte uddannelsestilbud, som jobcenteret kan bevilge til en person, højst må have en pris på 600.000 kr. eksklusive moms.

Retten til uddannelse gælder alle typer af uddannelse - lige fra det korte erhvervsrettede kursus til hele uddannelser. Og kommunerne vil fortsat få 100 procent refusion inden for puljen.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om regulering af pensionsydelser

Med beslutningsforslaget (B 40) lægges op til, at pensionen skal reguleres i takt med den forventede lønudvikling.

Beslutningsforslaget har været stillet som et borgerforslag. Beslutningsforslaget er fremsat af  Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA). 

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om at indføre bedstes første sygedag

Med beslutningsforslaget (B 74) opfordres regeringen til at udarbejde et kommissorium og indkalde til trepartsforhandlinger om at indføres bedstes første sygedag. 

Beslutningsforslaget er fremsat af Nick Zimmermann (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF) og Mette Thiesen (DF). 

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830