Spring over hovedmenu

NYHED / 23-05-2023

Uge 21 i Folketinget

Arbejdsmiljø i Grønland, minkpulje og seksuel chikane er på dagsordenen i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 23. maj skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen deltage i 3. behandlingen af to lovforslag.

Det ene lovforslag, L 52, handler om den grønlandske arbejdsmiljølov, hvor formålet er at bringe den på niveau med den danske arbejdsmiljølov. Det andet lovforslag, L 110, genindfører retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv.

Torsdag den 25. maj skal beskæftigelsesministeren desuden deltage i 1. behandlingen af et beslutningsforslag, B 112. Med beslutningsforslaget foreslås det at ændre definitionen af seksuel chikane i arbejdsmiljøloven, så den stemmer overens med definitionen i ligebehandlingsloven.

Lovforslag L 52 om arbejdsmiljø i Grønland

Formålet med lovforslaget er at bringe den grønlandske arbejdsmiljølov på niveau med den danske.

De væsentligste ændringer i lovforslaget:

  • Styrket fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Modernisering og effektivisering af virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed
  • Styrkede krav til virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
  • Udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder
  • Hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse af data mellem myndigheder
  • Forhøjet bødeniveau ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder.
Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

L 110 om genindførsel af minkpulje

Lovforslaget genindfører ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv. Det sker inden for en pulje for 2023, så retten gælder i perioden fra og med den 1. juni 2023 og i resten af 2023.

Forslaget indfører samtidig et prisloft, så det enkelte uddannelsestilbud, som jobcenteret kan bevilge til en person, højst må have en pris på 600.000 kr. eksklusive moms.

Retten til uddannelse gælder alle typer af uddannelse - lige fra det korte erhvervsrettede kursus til hele uddannelser. Og kommunerne vil fortsat få 100 procent refusion inden for puljen.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag om at ensrette definitionen af seksuel chikane

Med beslutningsforslaget (B 112) foreslås det at ændre definitionen af seksuel chikane i arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljø, så den stemmer overens med definitionen i ligebehandlingsloven.

Beslutningsforslaget er fremsat af Rosa Lund (EL), Pelle Dragsted (EL), Jette Gottlieb (EL), Peder Hvelplund (EL), Trine Pertou Mach (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Søndergaard (EL), Victoria Velasquez (EL) og Mai Villadsen (EL).

Læs om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830