Spring over hovedmenu

NYHED / 30-05-2023

Uge 22 i Folketinget

Afskaffelse af modregningsregler, genindførsel af uddannelsesløft, et forenklet kontaktforløb for ledige dagpengemodtagere og bedre forhold for seniorer på arbejdsmarkedet er på skemaet i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 30. maj deltager beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i 2. behandlingen af fire lovforslag.

Det drejer sig om:

  • Lovforslag, L 116, der afskaffer modregning i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet og plejesektoren. 

  • Lovforslag, L 117, der afskaffer modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt.

  • Lovforslag, L 128, der genindfører uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats.

  • Lovforslag, L 129, der udmønter dele af den anden aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som den daværende S-regering og aftalepartierne indgik i juni 2022.

Lovforslagene L 116 og L 117 skal 3. behandles torsdag den 1. juni. 

Samme dag skal beskæftigelsesministeren desuden deltage i en forespørgselsdebat om bedre forhold for seniorer på arbejdsmarkedet.

De to sidste lovforslag, L 128 og 129, skal 3. behandles fredag den 2. juni. 

Lovforslag L 116 om modregning i efterløn for sundhedspersonale

Lovforslaget udmønter dele af aftale af 23. februar 2023 indgået mellem regeringen og Danske Regioner om en akutplan for sygehusvæsenet.

Med aftalen bliver efterlønsmodtagere, der er ansat i sygehusvæsenet og plejesektoren, fritaget for modregning i efterlønnen i 2023 og 2024.

Formålet med lovforslaget er, at sundhedspersonale, der vender tilbage til arbejdsmarkedet fra efterløn, kan bidrage til at afvikle den aktuelle mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 117 om modregning i pensionen som følge af egen arbejdsindtægt

Lovforslaget udmønter dele af aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi (DKM1), som blev indgået mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i januar 2022.

Med aftalen ændres reglerne, så folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg udbetales uafhængigt af pensionistens egen indtægt ved personligt arbejde.

Læs lovforlaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 128 om uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats

Lovforslaget udmønter den del af regeringens finanslovsforslag for 2023, der omhandler genindførelse af retten til at påbegynde et uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023.

Med lovforslaget får dagpengemodtagere fra og med den 1. juli 2023 og frem til udgangen af 2023 ret til at påbegynde et uddannelsesløft på 110 pct. dagpengesats inden for fag, hvor der kan forventes behov for arbejdskraft.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 129 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Lovforslaget udmønter dele af den anden aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som den daværende S-regering og aftalepartierne indgik i juni 2022.

Med lovforslaget forenkles kontaktforløbet for forsikrede ledige ved fx at give a-kasserne ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første tre måneders ledighed.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Forespørgsel om bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet

I forespørgselsdebatten (F 17) skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen forholde sig til følgende spørgsmål: 

  • Hvilke initiativer påtænker regeringen at tage for at gøre det danske arbejdsmarked bedre for seniorerne og bekæmpe aldersdiskrimination?

Initiativtagere til forespørgslen er: Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Mette Thiesen (DF) og Nick Zimmermann (DF).

Læs om forespørgslen på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830