Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 07-06-2023

Ane Halsboe-Jørgensen deltager ved ILO’s arbejdskonference i Genève

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen deltager sammen med arbejdsmarkedets parter ved ILO’s arbejdskonference i Genève fra den 7.-8. juni. Her vil ministeren blandt andet tale om LGBTQ+ rettigheder, social retfærdighed, trepartssamarbejde og lærlingeuddannelser.

Det kommende døgn er beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i Genève i forbindelse med den årlige arbejdskonference i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), der er FN’s organisation for arbejdsmarkedsspørgsmål.

Under konferencen skal ministeren blandt andet tale i plenarforsamlingen og mødes med ILO’s nye generaldirektør, Gilbert Houngbo.

Medlemslandene skal under konferencen blandt andet drøfte, hvordan man kan sikre gode og ordnede forhold på det moderne arbejdsmarked, hvor tendenser som platformsarbejde fylder mere, og hvor der er høj efterspørgsel på kompetencer til at levere den grønne omstilling. ILO er blandt andet optaget af at sikre, at den grønne omstilling bliver social retfærdig. Derudover skal landene vedtage en henstilling om bedre lærlingeuddannelser og om ILO’s budget, hvor der udspiller sig en værdikamp mellem Europa og andre dele af verden om omtalen af LGBTQ+-rettigheder.

Ministeren vil på mødet blandt andet lægge vægt på behovet for gode lærlingeuddannelser og på betydningen af at sikre, at arbejdstagere har de rette færdigheder til fremtidens arbejdsmarked. Endelig vil ministeren på mødet med generaldirektøren og i konferencens plenum fremhæve vigtigheden af, at ILO kæmper for alles rettigheder – også LGBTQ+-personers.   

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Ingen mennesker skal opleve diskrimination og chikane på arbejdsmarkedet. ILO skal internationalt kæmpe hårdt for at sikre fundamentale arbejdstagerrettigheder for alle uanset for eksempel køn og seksualitet.

- Vi skal også i fællesskab arbejde for, at vi har de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked og den grønne omstilling. Der har vi for eksempel brug for flere faglærte, som i den grad optager regeringen. Derudover er det vigtigt, at vi sikrer arbejdstagernes rettigheder på et globalt arbejdsmarked under forandring, hvor der fx med platformsvirksomheder er nye måder at arbejde på.

Kontakt

Pressevagt

51232830