Spring over hovedmenu

NYHED / 21-06-2023

Beskæftigelsesministeren kaldt i to samråd

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal onsdag i to samråd om henholdsvis kommunernes brug af skærpede rådighedssanktioner og behandling af syge borgere i kommunerne.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er onsdag den 21. juni kaldt i to samråd af Beskæftigelsesudvalget. 

Det første samråd med spørgsmålene M-P er et åbent samråd og handler om Ankestyrelsens praksisundersøgelse af den skærpede rådighedssanktion. Undersøgelsen viser blandt andet, at 85 pct. af de gennemgåede sager skulle ændres eller omgøres. Beskæftigelsesministeren skal blandt andet svare på, hvordan hun vil sikre sig, at kommunerne overholder lovgivningen og sikrer en kompensation til de berørte borgere.

Det andet samråd med spørgsmålene J-L er et lukket samråd om Østre Landsrets
dom i en sag om førtidspension. Beskæftigelsesministeren skal blandt andet svare på, om hun ikke mener, at dommen vidner om en konflikt mellem lovens intention om, at beskæftigelsesindsatser ikke må forværre borgerens helbred, og kommunernes praksis. 

Åbent samråd om skærpede rådighedssanktioner

På baggrund af en praksisundersøgelse foretaget af Ankestyrelsen skal beskæftigelsesministeren redegøre for følgende spørgsmål: 

 • Hvad vil ministeren gøre for at afdække alle tilfælde af sager, hvor kommunerne uretmæssigt har sanktioneret kontanthjælpsmodtagere for ikke at stå til rådighed?
 • Hvad vil ministeren fremover gøre for at sikre, at kommunerne ikke fejladministrerer i et omgang som belyst med Ankestyrelsens praksisundersøgelse? 
 • Hvad vil ministeren i den forbindelse gøre for at rette op på kommunernes fejl, herunder hvordan borgerne kompenseres, og hvilke konsekvenser det vil få for kommunerne?

Spørgsmålene er stillet af Victoria Velásquez (EL). 

Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside

Lukket samråd om behandling af syge borgere i kommunerne

På baggrund af en dom fra Østre Landsret i en sag, hvor en borger havde lagt sag
an mod Ankestyrelsen for at give kommunen medhold i dens afgørelse om, at den
respektive borger ikke kunne få tilkendt førtidspension, skal beskæftigelsesministeren blandt andet svare på følgende spørgsmål: 

 • Vil ministeren kommentere på, hvad udfaldet af dommen siger om den måde, hvorpå
  kommunerne behandler sager, hvor borgeren er dokumenteret meget syg? Og anerkender ministeren, at dommen og Ankestyrelsens afgørelse er udtryk for, at
  reglerne bør laves om?

 • Mener ministeren ikke, at sager som den fra Østre Landsret – blandt mange andre sager – vidner om en konflikt mellem lovens intention om, at beskæftigelsesindsatser ikke må
  forværre borgerens helbred og kommunernes praksis, hvor det gang på gang
  dokumenteres, at indsatser iværksættes på trods af lægelige vurderinger om at det
  kan forværre borgerens helbred? Og anerkender ministeren, at kommunerne har
  meget stort råderum ift. hvordan og hvilke lægefaglige oplysninger, der lægges til
  grund for behandlingen af sager om fx førtidspension?

 • Vil ministeren være med til at skærpe kommunernes forståelse af udsagnet om, at
  helbredet ikke må forværres ved deltagelse i beskæftigelsesindsatser,
  eksempelvis ved at indarbejde det i selve lovteksten? Eller har ministeren andre
  forslag til, hvordan det over for kommunernes kan skærpes, at syge borgere ikke
  skal udsættes for aktiviteter, der gør dem sygere? 

Spørgsmålene J, K og L er stillet af Victoria Velásquez (EL). 

Find samrådsspørgsmålene på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830