Spring over hovedmenu

NYHED / 12-06-2023

EU’s beskæftigelsesministre siger ja til at forbedre arbejdsvilkår ved platformsarbejde

Medlemslandene i EU vil skabe bedre vilkår for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme. Ved et rådsmøde i Luxembourg er landene nået frem til på et kompromis, som er endnu et skridt på vejen mod en løsning på udfordringerne med falske selvstændige.

Skal man betragtes som arbejdstager eller selvstændig, hvis man udfører platformsarbejde fx som bud? Mandag blev der opnået et flertal mellem EU’s beskæftigelses- og socialministre (EPSCO), så man nu er et skridt nærmere at regulere platformsarbejde i Europa. Sagen er nu klar til trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet.

Fra dansk side har man arbejdet for at opnå et direktiv med en klar formodningsregel, som skal være med til at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for personer, der arbejder via digitale platforme.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere, så det er godt, at der nu blandt medlemslandene er opbakning hertil. Det er vigtigt, at dem, der reelt er lønmodtagere, også får de rettigheder, der følger med. Derfor er jeg optaget af, at vi i EU får skabt klarere rammer for platformsarbejde.

- Vi skal have vedtaget et EU-direktiv, som kan medvirke til at sikre bedre arbejdsvilkår for personer, der udfører platformsarbejde. Den digitale udvikling giver nye muligheder, men også nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker regering en snarlig vedtagelse af platformsdirektivet.

Kontakt

Pressevagt

51232830