Spring over hovedmenu

NYHED / 02-06-2023

Forenkling af krav og større ansvar til a-kasserne i beskæftigelsesindsatsen

Fra årsskiftet bliver kravene til vejledning af ledige forenklet, og a-kasserne får ansvaret for at hjælpe dagpengemodtagere tilbage i job de første tre måneder af ledighedsperioden.

Fredag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget lovforslag, L 129, som udmønter de sidste dele af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022.

Lovforslaget indebærer blandt andet, at kontaktforløbet for dagpengemodtagere forenkles, og a-kasserne får ansvaret for dagpengemodtageres kontaktforløb i de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Siden april 2022 har kommunerne som led i et forsøg kunnet give unge en jobrettet indsats i stedet for et uddannelsespålæg. Formålet har været at åbne mulighederne for de unge, hvor uddannelse ikke er det rigtige lige her og nu. I stedet har kommunerne sammen med den unge selv kunnet aftale at arbejde hen imod et job. Med lovforslaget bliver forsøget nu gjort permanent. Dermed vil alle kommuner fremover kunne tilbyde en jobrettet indsats i stedet for et uddannelsespålæg til de uddannelsesparate og aktivitetsparate unge, som kommunen vurderer er i målgruppen for en jobrettet indsats.

Derudover medfører lovforslaget markante forenklinger af kravene til kommunernes vejledning af borgere om rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er vigtige skridt i den rigtige retning. Vi skaber mere frihed og mindre detailstyring. Vi åbner med de nye regler for et større fokus på værdien af at få foden indenfor på en arbejdsplads selv i få timer. Det giver selvværd og værdighed.

- Regeringen mener, at der er behov for en endnu mere gennemgribende reform af hele beskæftigelsessystemet. Det bliver af nogle ledige oplevet som uværdigt. Medarbejdere føler sig kontrolleret ned i mindste detalje. Vi skal have det politiske mod til at sætte medarbejderne fri, så de bruger ressourcerne på borgerne i stedet for bureaukrati. Regeringen har netop nedsat en ekspertgruppe, som skal hjælpe os med at vise vejen til et nyt og mere værdigt beskæftigelsessystem.

Kontakt

Pressevagt

51232830