Spring over hovedmenu

NYHED / 21-06-2023

Ny evaluering af brug af ID-kort på byggepladser offentliggjort

Pilotprojekt viser, at ID-kort kan understøtte indsatsen mod social dumping og gøre kontrol med arbejdsklausuler og arbejdsmiljøforhold mere effektiv.

Med finanslovsaftalen for 2020 aftalte den daværende S-regering sammen med partierne bag aftalen (RV, SF, EL og ALT) at udbrede brugen af ID-kort på offentlige byggepladser blandt andet gennem et pilotprojekt på fire store byggepladser. Pilotprojektet kørte fra foråret 2021 til og med første halvår af 2022. 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har nu evalueret pilotprojektet.

Evalueringen viser, at ID-kort kan gøre det nemmere og mere effektivt at føre kontrol med overholdelse arbejdsklausuler og arbejdsmiljøforhold når systemet er implementeret korrekt. Evalueringen viser også, at ID-kort har potentiale til at understøtte indsatsen mod social dumping.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi skal styrke indsatsen mod social dumping. ID-kort kan spille en vigtig rolle i den sammenhæng. Jeg ser derfor frem til at læse mig ned i evalueringen, og ikke mindst drøfte den med forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen.

Kontakt

Pressevagt

51232830