Spring over hovedmenu

NYHED / 01-06-2023

Sundhedsansatte bliver fritaget for modregning i efterløn i to år

Ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, bliver fritaget for modregning i efterlønnen, hvis de vender tilbage til et job i sundhedsvæsenet i år og næste år. Det har et flertal i Folketinget vedtaget i dag, og det skal bidrage til at afvikle den akutte mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om Akutplan for Sygehusvæsenet, som regeringen og Danske Regioner indgik tidligere i år. Aftalen indebærer, at ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, med en økonomisk fordel kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Fritagelse for modregning i efterløn vil omfatte alt arbejde på offentlige sygehuse, regionsdrevet lægevagt, ambulancepersonale, arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje samt på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg. Fritagelsen vil også omfatte arbejde udført af ansatte hos private leverandører til sundhedsvæsenet. Afgrænsningen er sket i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, vil man blive fritaget for modregning i efterløn for merarbejde. Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Lovforslaget vil få tilbagevirkende kraft for udbetalt efterløn i perioden fra og med den 1. januar 2023 til og med den 30. juni 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- I regeringen er vi optaget af, at det skal være attraktivt for seniorer at bidrage på arbejdsmarkedet. Den midlertidige afskaffelse af modregning for efterlønnere i sundhedsvæsenet er derfor en god mulighed. Både for den enkelte – og for vores sundhedsvæsen. 

Kontakt

Pressevagt

51232830