Spring over hovedmenu

NYHED / 31-08-2023

Ekspertgruppe overhaler velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden næste sommer skal komme med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats, der skal give alle kommuner større frihed. Derfor bliver velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet ikke sat i gang, da erfaringer fra forsøgene ikke kan nå at indgå i ekspertgruppens arbejde.

Der skal ikke sættes gang i velfærdsaftalerne på beskæftigelsesområdet i Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa kommuner. Forsøgene skulle oprindeligt være startet op den 1. juli 2023, men forhandlingerne blev afbrudt af valgudskrivelsen.

Den nye regering har nedsat en ekspertgruppe for den fremtidige beskæftigelsesindsats, som skal komme med forslag inden sommerferien 2024 med henblik på, at en reform kan træde i kraft den 1. januar 2026. Derfor vil erfaringer fra forsøgene med velfærdsaftaler i de fire kommuner ikke kunne nå at bidrage i det videre arbejde med at give kommunerne friere rammer.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er vigtigt, at vi får set på beskæftigelsesindsatsen. Alt for mange sager vidner om, at systemet ikke fungerer godt nok, og folk kommer i klemme. Reglerne skal være mere enkle og nemmere at forstå for borgere og sagsbehandlere.

- Vi vil gerne give sagsbehandlere større ansvar og stole på deres faglighed, og de fire forsøg kunne godt være kommet med interessante indspark. Men den politiske virkelighed har overhalet intentionerne med velfærdsaftalerne på beskæftigelsesområdet, og derfor giver det ikke længere mening af gennemføre dem. Til gengæld vil reformen komme hurtigere til gavn for alle borgere og kommuner.

- De fire kommuner har lavet et stort forarbejde. Det er min forventning, at deres tanker og idéer kan indgå i det videre arbejde i ekspertudvalget og senere hen i en kommende reform. Jeg ser frem til ekspertudvalgets arbejde, som vil komme alle kommuner til gavn.

Kontakt

Pressevagt

51232830