Spring over hovedmenu

NYHED / 31-08-2023

Finanslov 2024: Tre indsatsområder på Beskæftigelsesministeriets område

Uddannelsesløft med 110 procent dagpenge, rekruttering til Femernforbindelsen og indsats for borgere, som fx mangler basale læse- og regnefærdigheder, indgår i regeringens finanslovsforslag for 2024.

Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til finansloven for 2024. På Beskæftigelsesministeriets område har regeringen prioriteret ca. 230 mio. kroner i 2024 og ca. 300 mio. kroner årligt i de efterfølgende år til at permanentgøre ordningen med uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge. Ordningen giver mulighed for, at man kan påbegynde en erhvervsuddannelse inden for brancher med mangel på arbejdskraft og modtage 110 pct. af sin hidtidige dagpengesats, hvis man er over 30 år og enten er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

I finanslovsudspillet er der også afsat 3,3 mio. kroner årligt i perioden 2024-2026 til, at Lolland og Guldborgsund Kommuner kan videreføre Femern-sekretariatet, der understøtter rekrutteringen af arbejdskraft i forbindelse med byggeriet af Femernforbindelsen.

Derudover er der afsat en pulje på 10 mio. kroner i 2024 til at understøtte kommunernes indsats med at opspore og opkvalificere borgere, som er ordblinde eller har læse-, skrive- og regneudfordringer.

Kontakt

Pressevagt

51232830