Spring over hovedmenu

NYHED / 28-09-2023

Ekstra indsats skal hjælpe afskedigede fra Grundfos tilbage i job

Der er afsat over 660.000 kroner fra varslingspuljen til en ekstra jobrettet indsats for de 120 medarbejdere, som blev fyret fra Grundfos i Bjerringbro og Aalestrup i juni måned.

Der er ekstra hjælp på vej til de 120 medarbejdere, der blev afskediget fra Grundfos i Bjerringbro og Aalestrup i juni måned. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har valgt at dispensere fra reglerne, så RAR Østjylland kan få del i varslingspuljemidlerne, og Viborg Kommune kan sætte en jobrettet indsats i gang.

De fleste af de fyrede medarbejdere er ufaglærte.

Jobcentret får 660.000 kroner til kurser i jobsøgning og kurser, der kan give nogle kompetencer på områder på det lokale arbejdsmarked, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan fx være i brancher som ’transport’, ’jern, metal og auto’ og ’sundhed’.

Opkvalificeringsforløb kan derfor fx være til kørekort i transportbranchen eller svejser-forløb.

Derudover bliver der Job- og Uddannelsesevents i efteråret, hvor de opsagte medarbejdere kan få rådgivning og se på de forskellige muligheder.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er en ulykkelig situation for de mange medarbejdere og deres familier, når de mister deres arbejde. Et arbejde som mange af dem har haft i lang tid og nu står med en usikker fremtid. Vi har generelt et arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav ledighed, så det er et godt udgangspunkt for at de ledige igen kan blive samlet op på arbejdsmarkedet.

- Det er godt, at vi med varslingspuljemidlerne kan sætte hurtigt ind med en ekstra jobrettet indsats. Jeg håber, at indsatsen kan hjælpe med til, at de afskedigede medarbejdere kan finde et nyt job fx ved at skifte spor.

Fakta om varslingspuljen

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med større afskedigelsesrunder. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Beskæftigelsesministeren kan fravige ovenstående bestemmelse, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger.
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Kontakt

Pressevagt

51232830