Spring over hovedmenu

NYHED / 13-09-2023

Lommepengejob skal hjælpe unge ud af kriminalitet

Kommunerne skal tilbyde et lommepengejob til unge mellem 13-17 år, der ønsker at forlade en kriminel løbebane. Forslaget er en del af regeringens nye bandepakke.

Regeringen har lanceret en ny bandepakke, som blandt andet skal sætte en stopper for bandernes fødekæde, styrke ”lillebror-indsatsen” og effektivt bekæmpe organiseret kriminalitet.

Et af initiativerne i pakken går på, at kommunerne forpligtes til at tilbyde et lommepengejob til unge mellem 13-17 år, som er motiverede for at komme væk fra et kriminelt miljø.

Forslaget er målrettet de unge, som bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet samt de børn og unge, hvor politiet har orienteret kommunerne om, at den pågældende er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Der er lagt op til, at ordningen evalueres efter tre år, og forslaget kræver lovændring.

Lommepengejobbet kan enten være i offentlig eller privat regi. Det kan fx være at feje på en skole, hjælpe til i en kantine eller piccoloarbejde på et kontor.

Det er frivilligt for den unge at tage imod tilbuddet. Lønnen skal være i overensstemmelse med overenskomsterne for ungearbejde.

Et andet forslag i bandepakken skal skabe et større fokus på udveksling af oplysninger om de personer, der står foran en løsladelse, så kommunerne fx kan forberede en beskæftigelsesrettet indsats. Det skal være med til at forhindre, at den enkelte kan falde tilbage i kriminalitet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Vi ved, at et fritidsjob kan give brugbare erfaringer senere i arbejdslivet. Derfor er det godt, hvis vi gennem et lommepengejob i et trygt miljø kan hjælpe flere ud af kriminalitet og lette vejen ind på arbejdsmarkedet. At lære at møde til tiden, have ansvar og mærke tilfredsstillelsen ved at gøre en forskel for andre kan være med til at få dem på rette spor.

- Den rette hjælp på det rette tidspunkt kan være afgørende for, om man får brudt med fortiden og kan se ind i en fremtid uden kriminalitet. Det giver god mening, at myndighederne kan udveksle flere oplysninger, så der er en hjælpende hånd klar, så snart en person løslades og træder ud i friheden.

Kontakt

Pressevagt

51232830