Spring over hovedmenu

25-09-2023

Ny arbejdsgruppe skal undersøge tilskadekomnes vej tilbage i job

For mange, der kommer til skade på jobbet, vender ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor nedsættes nu en teknisk arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan flere med en arbejdsskade kan genoptage deres arbejdsliv.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i september 2022 en aftale om et forbedret arbejdsskadesystem. Et væsentligt fokus i forhandlingerne var, at 45 pct. af dem, der er berettiget til en erstatning efter en arbejdsulykke, ikke er i job fem år efter skaden. På den baggrund nedsætter aftalepartierne nu en teknisk arbejdsgruppe, der skal få flere i job efter en arbejdsskade.

Arbejdsgruppen skal se på hindringer på arbejdsmarkedet og arbejdsgivernes muligheder for at beholde ansatte på arbejdspladsen efter en arbejdsskade. Derudover skal arbejdsgruppen komme med forslag til, hvordan man kan styrke tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet og styrke koordinationen mellem aktører på området.

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og relevante aktører på arbejdsskadeområdet. Den skal afrapportere i juni 2024. Afrapporteringen skal forelægges og drøftes med aftalekredsen.

Kontakt

Pressevagt

51232830