Spring over hovedmenu

NYHED / 20-09-2023

Stormøde gav inspiration til at se sygedagpengesystemet efter i sømmene

Værdig sagsbehandling, medarbejdernes handlemuligheder, rigid lovgivning og borgeres personlige møde med sygedagpengesystemet. Det var nogle af de temaer, som deltagerne havde fokus på under stormøde om meget alvorligt syge i sygedagpengesystemet.

Fredag den 15. september bød på en bred debat om meget alvorligt syge i sygedagpengesystemet. Omkring 100 personer var samlet i Eigtveds Pakhus i København for give input til udfordringer og løsninger ved reglerne for meget alvorligt syge på sygedagpengeområdet, heriblandt politikere, organisationer, foreninger, borgere og kommunalt ansatte.

På stormødet satte borgere ord på deres personlige oplevelser med sygedagpengesystemet, og kommunale sagsbehandlere fortalte om deres erfaringer med at behandle sygedagpengesager med meget alvorligt syge borgere. Repræsentanter fra større organisationer afrundede stormødet med en paneldebat om de væsentligste udfordringer og løsninger herpå, hvor den øvrige deltagerkreds bidrog med indspark og spørgsmål.

Stormødet er en del af regeringens arbejde med at afdække, om reglerne i sygedagpengesystemet virker efter hensigten, så meget alvorligt syge ikke kommer i klemme. Arbejdet med afdækningen forventes afsluttet i efteråret 2023. Herefter vil regeringen tage stilling til den videre proces.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det var et godt og konstruktivt stormøde med input fra en bred deltagerkreds, som vi i regeringen kan tage med i vores videre arbejde med den kritiske gennemgang af reglerne.

- Jeg er glad for at have fået indblik i, hvordan systemet opleves både set fra medarbejdernes og borgernes perspektiv. Vi skal sikre, at vi har et system, der bedst muligt sikrer en værdig behandling af mennesker, der bliver ramt af alvorlig sygdom. Det er vidt forskelligt, hvilket behov denne gruppe borgere har, og systemet og reglerne skal kunne rumme netop det.

Kontakt

Pressevagt

51232830