Spring over hovedmenu

NYHED / 14-09-2023

To lovforslag i høring

Beskæftigelsesministeriet har sendt to lovforslag i ekstern høring. Begge lovforslag fremsættes i det nye folketingsår.

To lovforslag er i dag, torsdag den 14. september 2023, sendt i ekstern høring. Høringsfristen er for begge lovforslag den 12. oktober 2023

Det ene lovforslag har blandt andet til formål at indføre bagatelgrænser for uhævede feriemidler med henblik på at nedbringe det samlede beløb af uhævede feriemidler.

Det andet lovforslag har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst på arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit. Lovforslaget tager udgangspunkt i en partsaftale indgået mellem DA, FH og Akademikerne på baggrund af en afrapportering fra en arbejdsgruppe om arbejdstid, der var nedsat i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg.

Kontakt

Pressevagt

51232830