Spring over hovedmenu

NYHED / 24-10-2023

Uge 43 i Folketinget

Et bedre arbejdsskadesystem og et samråd om asbest er på dagsordenen i denne uge, når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Tirsdag den 24. oktober deltager beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i 1. behandlingen af lovforslaget, L23, der forbedrer arbejdsskadesystemet og sikrer lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen.

Onsdag den 25. oktober deltager beskæftigelsesministeren i et samråd om asbest, hvor ministeren blandt andet skal svare på, hvordan man bedst muligt sikrer, at reglerne på området bliver overholdt.

Samme dag fremsætter beskæftigelsesministeren et lovforslag om ATP, der blandt andet har til formål at forenkle administrationen hos ATP og arbejdsgiverne. 

Lovforslag L23 om arbejdsskadesystemet

Lovforslaget udmønter aftale om et forbedret arbejdsskadesystem. Aftalen blev indgået den 23. september 2022 af den daværende socialdemokratiske regering, samt Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternative.

Med aftalen ønsker regeringen og aftalepartierne at styrke og forbedre arbejdsskadesystemet blandt andet ved at forbedre tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet, forbedre sagsbehandlingstiderne og øge erstatningsniveauet.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om asbest

Med udgangspunkt i artiklen ”Minister kaldes i samråd om Arbejdstilsynet i asbestsag” udgivet den 26. august 2023 i Fagbladet 3F er beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen blevet bedt om at redegøre for følgende:

  • Hvordan vil ministeren sikre hurtig udrykning fra Arbejdstilsynet når ulovligt arbejde med asbest bliver anmeldt?
  • Vil ministeren bakke op om strengere sanktioner, herunder f.eks. ubetingede fængselsstraffe ved overtrædelse af reglerne om behandling af asbest?

Samrådsspørgsmålet er blevet stillet af Karsten Hønge og Astrid Carøe fra SF. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2022-23, 2. samling, jf. BEU alm. del - samrådsspm. T.

Læs om samrådet på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830