Spring over hovedmenu

NYHED / 03-11-2023

50 mio. kroner til udsatte på kanten af arbejdsmarkedet i ny aftale

Fordelingen af midler på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027 er faldet på plads. Regeringen har sammen med alle Folketingets partier afsat 885,5 mio. kroner til nogle af de grupper, der har de største udfordringer i vores samfund - mennesker med handicap, borgere med demens og udsatte børn, unge og voksne og borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Torsdag blev regeringen enig med alle Folketingets partier om, hvordan pengene i reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027 skal udmøntes.

På Beskæftigelsesministeriets område er der i alt afsat godt 50 mio. kroner. Pengene skal være med til at hjælpe både fysisk og psykisk udsatte borgere med at komme i beskæftigelse og understøtte arbejdet for et rummeligt arbejdsmarked.

For 2024-2027 er der således afsat:

  • 12,8 mio. kroner til Jobbanken
  • 28,3 mio. kroner til Cabi
  • 7,7 mio. kroner til Code of Care
  • 8,0 mio. kroner til Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er en regnemodel, der kan bruges til at beregne afledte budgetøkonomiske konsekvenser af konkrete sociale tiltag og indsatser i en kommune. Modellen skal videreudvikles til at omfatte relevante målgrupper på beskæftigelsesområdet.

Derudover er der afsat én mio. kroner til en praksisundersøgelse af kommunernes tilkendelse af førtidspensioner med særligt fokus på tilkendelser til førtidspensioner til borgere under 40 år.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Det er godt, at vi kan give en solid økonomisk håndsrækning til nogle af de borgere i samfundet, der har størst behov for hjælp. Vi oplever i stigende grad især yngre borgere, der har psykiske udfordringer og ikke trives i deres hverdag. Derfor er det godt, at vi med aftalen blandt andet har fokus på at finde en arbejdsplads til psykisk sårbare førtidspensionister.

- Vi ser en stigning i antallet af borgere på førtidspension, og der er tilsyneladende også forskelle på tilkendelse af førtidspensioner på tværs af kommunerne. Det skal vi dykke ned i. Nu afsætter vi midler til en praksisundersøgelse, så vi kan blive klogere på baggrunden for udviklingen. I undersøgelsen vil der være et særligt fokus på den store stigning i unge under 40 år, som tilkendes førtidspension. 

Kontakt

Pressevagt

51232830