Spring over hovedmenu

NYHED / 03-11-2023

Fredagen i Folketinget

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal fredag i Folketinget og deltage i førstebehandlingen af et lovforslag, der forenkler administrationen i ATP. Derudover fremsætter ministeren to lovforslag.

Fredag den 3. november 2023 skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen deltage i 1. behandlingen af et lovforslag om ATP. Lovforslaget har blandt andet til formål at forenkle administrationen hos ATP og hos de arbejdsgivere, der indbetaler til ordninger i ATP.

Samme dag fremsætter beskæftigelsesministeren to lovforslag: 

Lovforslag om ændring af ferieloven og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lovforslaget genindfører blandt andet bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge og har til formål at forenkle udbetalingen af lønmodtageres feriemidler.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. Lovforslaget udmønter blandt andet dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023. 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L54 om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Lovforslaget har til formål at forenkle ATP’s og arbejdsgivernes administration blandt andet ved at lade ATP-bidrag indgå i en fælles opkrævning med andre arbejdsgiverbidrag. Derudover indeholder lovforslaget blandt andet en udvidelse af modregningsadgangen og en fastsættelse af nationale særregler, så ATP kan sende færre oplysningsbreve ud.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside