Spring over hovedmenu

NYHED / 21-11-2023

Uge 47 i Folketinget

Uddannelsesløft, fleksjob, arbejdsforhold i hotel- og restaurationsbranchen, de nye kontanthjælpsaftaler, giftgrund i Nyborg, arbejdstidsdirektivet og uhævede feriemidler er på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren i denne uge skal i Folketinget.

Onsdag den 22. november skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besvare to mundtlige §20-spørgsmål. Det ene handler om konsekvenserne af de nye kontanthjælpsaftaler, det andet handler om konsekvenserne af en giftgrund i Nyborg. 

Dagen efter - torsdag den 23. november - skal ministeren i samråd om de kritisable forhold i hotel- og restaurationsbranchen sammen med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye og udlændige- og integrationsminister Kaare Dybvad.

Derudover skal ministeren deltage 1. behandlingen af to lovforslag. Det drejer sig om:

  • Lovforslag, L 83, der har til formål at rydde op og præcisere nogle regler på førtidspensions-og fleksjobområdet.
  • Lovforslag, L 84, der permanentgør uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. inden for brancher med mangel på arbejdskraft. 

Fredag den 24. november skal ministeren deltage i yderligere to 1. behandlinger, som blev udskudt fra sidste uge på grund af tekniske problemer i Folketingssalen. Det drejer sig om: 

  • Lovforslag, der gennemfører dele af arbejdstidsdirektivet
  • Lovforslag, der genindfører bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge

Lovforslag L 83 om fleksjob

Lovforslaget ændrer blandt andet reglerne om eksport af pensionstillæg, forenkler reglerne om beregning af fleksløntilskud og justerer fleksjobreglerne på områder, der ikke er dækket af en overenskomst.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 84 om uddannelsesløft

Med lovforslaget permanentgøres retten til at påbegynde et uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. inden for områder med mangel på arbejdskraft. Initiativet udspringer af finanslovsaftalen for 2023. 

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om kritisable forhold i hotel- og restaurationsbranchen

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og børne- og undervisningsminister Matthias Tesfaye er blandt andet på baggrund af TV2's dokumentar "Den bitre smag af Michelin" fra september 2023 blevet bedt om redegøre for, hvor længe regeringen har kendt til problemerne med de kritisable arbejdsforhold i hotel- og restaurationsbranchen, herunder forholdene for elever under uddannelse, samt i hvilket omfang Arbejdstilsynet har reageret i de omtalte sager.

Spørgsmål B er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).

Beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad er desuden blevet bedt om redegøre for, hvor længe regeringen har kendt til problemerne med lovbrud, udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft og den åbenlyse sociale dumping, der illustreres i dokumentaren, herunder i hvilket omfang Arbejdstilsynet har reageret i sagerne.

Spørgsmål C og D er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).

Find samrådsspørgsmålene på Folketingets hjemmeside

§20-spørgsmål om kontanthjælpsaftaler

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal forholde sig til følgende spørgsmål:

Mener ministeren, at det er proportionelt at skære 14.000 voksne i ydelse, som følge af det skærpede beskæftigelseskrav og afskaffelsen af diagnosetillægget, og hermed risikere, at også 11.000 børn ryger ud i fattigdom som følge af førstnævnte, for et øget arbejdsudbud på kun 750 mennesker?

Spørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

§20-spørgsmål om giftgrund i Nyborg

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal forholde sig til følgende spørgsmål: 

Vil ministeren foretage sig noget for at sikre, at bygningsarbejdere og naboer til giftgrunden i Nyborg ikke bliver syge? 

Spørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 68 om arbejdstidsdirektivet

Lovforslaget har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst på arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit. Lovforslaget tager udgangspunkt i en partsaftale indgået mellem DA, FH og Akademikerne på baggrund af en afrapportering fra en arbejdsgruppe om arbejdstid, der var nedsat i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830