Spring over hovedmenu

NYHED / 28-11-2023

Uge 48 i Folketinget

I denne uge er ATP's administration, danskernes arbejdstid, børnefattigdom og grønne skilte på stilladser sat på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen skal i Folketinget.

Onsdag den 29. november 2023 skal beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besvare tre mundtlige §20-spørgsmål:

  • S 240 om danskernes arbejdstid risikerer at underminere velfærdssamfundet 
  • S 267 om ministeren vil tage initiativ til at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at fjerne grønne skilte på stilladser
  • S 269 om 22 organisationers opråb til regeringen om at gøre mere for at bekæmpe børnefattighed 

Dagen efter, torsdag den 30. november, skal beskæftigelsesministeren deltage i 3. behandling af lovforslaget L 54 om ændring af lov om arbejdsmarkedets tillægspension (ATP). Lovforslaget har blandt andet til formål at sikre en mere fair, sikker og effektiv administration hos ATP og lette administrationen blandt danske virksomheder, der indbetaler til ordninger i ATP. 

§ 20-spørgsmål om danskernes arbejdstid underminerer velfærdssamfundet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er blevet bedt om at besvare følgende:

”Mener ministeren, at danskernes arbejdstid underminerer velfærdssamfundet, når danskernes arbejdstid er omtrent lige så høj som i 2008?”

Der henvises til artiklen »Ét nyt fænomen risikerer at underminere velfærdssamfundet, advarer Mette Frederiksen. Nye tal viser, at hun ikke har noget at frygte« på berlingske.dk den 16. november 2023.

Spørgsmålet er stillet af Sólbjørg Jakobsen (LA)

Læs mere om spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

§ 20-spørgsmål om Arbejdstilsynets muligheder for at fjerne grønne skilte på stilladser

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er blevet bedt om at besvare følgende:

"Hvad er ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet ikke vil fjerne det grønne skilt fra et stillads, der ikke lever op til lovgivningen, og vil ministeren tage initiativ til at styrke Arbejdstilsynets mulighed for at fjerne grønne skilte på stilladser, der ikke lever op til kravene?"

Spørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL)

Læs mere om spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

§ 20-spørgsmål om børnefattigdom

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er blevet bedt om at besvare følgende:

"Hvad er ministerens reaktion på de 22 organisationers opråb til regeringen om, at I skal gøre mere for at bekæmpe børnefattigdom?"

Spørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL)

Læs mere om spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 54 om ATP

Med lovforslaget kan ATP-bidrag fremover opkræves fælles med andre arbejdsgiverbidrag i opkrævningsløsningen Samlet Betaling. Derudover fastsættes modregningsadgang mellem ind- og udbetalinger for en række ordninger. 

Beskæftigelsesministeren får udvidet sine beføjelser til også at kunne fastsætte regler om modregning mellem ordninger i forbindelse med fælles opkrævning.

Udbetaling Danmark får hjemmel til at pålægge juridiske personer et gebyr ved afsendelse af erindringsskrivelser samt mulighed for at tillægge rentekrav ved for sen betaling af ydelser.

Endelig tilpasses Finanstilsynets bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler vedrørende ATP’s årsrapport.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830